DomovNovinkyRedemptoristi vo sveteUkrajinský redemptorista Volodymyr Hruza bol vysvätený za biskupa na Ukrajine

Ukrajinský redemptorista Volodymyr Hruza bol vysvätený za biskupa na Ukrajine

14. januára Vatikán vyhlásil, že pápež František dal súhlas s výsledkami kanonických volieb Synody ukrajinských biskupov, ktorá zvolila  redemptoristu, pátra Volodymyra Hruzu za pomocného ľvovského biskupa.
V ukrajinskej Cirkvi je sú výsledky volieb biskupa oznámené pápežovi, ktorý následne dáva súhlas so zvolenými kandidátmi na biskupov.
Vo svete je 53 biskupov – redemptoristov. Od založenia Kongregácie najsvätejšieho vykupiteľa bolo doteraz vymenovaných 162 biskupov z rehole redemptoristov. Zpomedzi  15 biskupov – redemptoristov pochádzajúcich z Ukrajiny, boli dvaja, Mikuláš Čarnecký a Vasiľ Veličkovský vyhlásení sa blahoslavených.
Biskupi z Ľvovskej provincie:

1. Bl. biskup Mikuláš Čarnecký (Миколай Чарнецький) – vysvätený za biskupa 8. 2. 1931

2. Arcibiskup Максим Германюк – 29. 6. 1951

3. Biskup Володимир Маланчук – 19.02. 1961

4. Bl. Wasyl Wełyczkowskij (Василь Величковський) – 4. 2. 1963

5. Arcibiskup Володимир Стернюк – 7. 2.1964

6. Biskup Петро Козак – 1969

7. Biskup Филимон Курчаба – 23. 2. 1985

8. Biskup Михайло Сабрига – 11. 1. 1986

9. Biskup Михайло Колту  – 19. 9. 1993

10. Biskup Степан Меньок – 15. 2. 2002

11. Arcibiskup Ігор Возняк – 17. 2. 2002

12. Biskup Богдан Дзюрах – 15. 2. 2006

13. Biskup Ярослав Приріз – 29. 4. 2006

14. Biskup Михайло Бубній – 7. 4. 2014

15. Biskup Володимир Груца – 7.4. 2016

Viac: ugcc.lviv.ua,  foto. facebook.com/groups/lvivMytropoliya

redemptoristi@gmail.com