Domov2017apríl (Stránka 3)

Uplynulý víkend sa konala v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí duchovná obnova zameraná pre ženy s názvom Pozvaná k Božej láske, ktorú viedol P. Miloš Miloslav Pizovka, CSsR. Daná téma je stále oslovujúca. Cieľom duchovnej obnovy bolo prostredníctvom predobrazov biblických žien priblížiť Božiu lásku voči svojmu stvoreniu. Tamara, svätá Mária Magdaléna i Božia Matka Mária nám majú stále čo povedať. Aj tentokrát sa ženy zhodli v názore, že im táto obnova pomohla pochopiť vlastné prežívanie, niekedy obavy, strach či frustráciu. Taktiež im ukázala východiská, z ktorých je možné prostredníctvom sviatostného života a sebarealizácie nanovo aktivizovať svoj duchovný život milovanej Božej dcéry. Pozvanie prijalo dvadsaťštyri žien. Príbuzné články: Mojžiš - obnova

Čítať ďalej

Na sviatok sv. Marka (25. apríl) chceme pripomenúť článok o tomto evanjelistovi od Marka Harta, ktorý vyšiel v časopise Slovo medzi nami. „Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaareeeeeeek!“ zakričala a všetkým v našej prímestskej štvrti dala vedieť, že ma doma okamžite potrebujú. Vždy som vedel povedať, kedy chce matka vedieť, kde som. Získal som ako piate zo šiestich detí v írsko-nemeckej katolíckej rodine veľmi ostré pozorovacie schopnosti? Nie, moja matka mala zvláštnu schopnosť zmeniť jednoslabičné meno na viacslabičné zvolanie, pri ktorom by aj psy od susedov s hrôzou utiekli. V takých chvíľach som ľutoval, že sa volám ako svätý Marek. Moji starší bratia sa mohli hlásiť k drakobijcom ako svätý Michal, krotiteľom hadov ako svätý Patrik

Čítať ďalej
Značky

19. februára sa v Kerale konala medzinárodná slávnosť. V Rakúsku pracujú traja kňazi z provincie Liguori. 19. februára oslavovala provincia Liguori v juhoindickej Kerale svoje strieborné jubileum. Na túto slávnosť pricestovali do Indie viacerí čestní hostia zo susedných provincií, ako aj z Európy a Ameriky. V roku 1992 bola zriadená samostatná oblasť v rámci indickej provincie, ktorá jestvuje od roku 1933. Prvý krok k samostatnosti; zároveň aj uznanie vlastného rítu sýrsko-malabarijských katolíkov. Jedným z prvých redemptoristov z Keraly bol neskorší arcibiskup väčší a kardinál P. Vakier; zomrel v roku 2011. V roku 1995 bola oblasť povýšená na autonómnu viceprovinciu; jej sídlom bola Chorwara. Kvôli zvyšujúcemu sa počtu členov sa v roku 2008 zriadila provincia Liguori so sídlom v Mattor, v blízkosti letiska Chochin,

Čítať ďalej

Filipínski katolíci v Saudskej Arábii majú kostol v srdci RIJÁD - Filipínsky čašník "Ricky"*, ktorý v kráľovstve Saudskej Arábie pracuje 21 rokov, zapaľuje každú stredu sviečky z úcty k našej Matke ustavičnej pomoci. Má osobitnú oddanosť k obľúbenému titulu Panny Márie, v ktorú katolíci veria, že poskytuje rýchlu pomoc tým, ktorí sa k nej modlia. „Všetky vaše problémy sa vyriešia, ak hľadáte jej pomoc. Nič nie je nemožné,“ hovorí Ricky. Ale Ricky musí držať svoju oddanosť v súkromí vediac, že nemoslimovia ako je on, nemôžu prejaviť svoje náboženské presvedčenie v tomto kráľovstve, rodisku islamu. „Majú právo (zaviesť tento zákon). To je ich kultúra. Ale máme tiež právo praktizovať vieru

Čítať ďalej