Domov2017apríl (Stránka 3)

Filipínski katolíci v Saudskej Arábii majú kostol v srdci RIJÁD - Filipínsky čašník "Ricky"*, ktorý v kráľovstve Saudskej Arábie pracuje 21 rokov, zapaľuje každú stredu sviečky z úcty k našej Matke ustavičnej pomoci. Má osobitnú oddanosť k obľúbenému titulu Panny Márie, v ktorú katolíci veria, že poskytuje rýchlu pomoc tým, ktorí sa k nej modlia. „Všetky vaše problémy sa vyriešia, ak hľadáte jej pomoc. Nič nie je nemožné,“ hovorí Ricky. Ale Ricky musí držať svoju oddanosť v súkromí vediac, že nemoslimovia ako je on, nemôžu prejaviť svoje náboženské presvedčenie v tomto kráľovstve, rodisku islamu. „Majú právo (zaviesť tento zákon). To je ich kultúra. Ale máme tiež právo praktizovať vieru

Čítať ďalej

Provinciál jednotky Bratislava - Praha, P. Václav Hypius, oficiálne uviedol do úradu rektora komunity na Svatej Hore P. Františka Boldyho, ktorý je zároveň provinciálnym vikárom. P. Boldy doteraz slúžil v komunite a vo farnosti Frýdek. Do úradu nového rektora v Tasoviciach bol uvedený P. Jozef Michalčík, ktorý do vzniku novej provincie Bratislava - Praha pôsobil ako provinciál jednotky Praha. Príbuzné články: P. Janáč novým rektorom vo Frýdku

Čítať ďalej