Domov2017apríl (Stránka 3)

19. februára sa v Kerale konala medzinárodná slávnosť. V Rakúsku pracujú traja kňazi z provincie Liguori. 19. februára oslavovala provincia Liguori v juhoindickej Kerale svoje strieborné jubileum. Na túto slávnosť pricestovali do Indie viacerí čestní hostia zo susedných provincií, ako aj z Európy a Ameriky. V roku 1992 bola zriadená samostatná oblasť v rámci indickej provincie, ktorá jestvuje od roku 1933. Prvý krok k samostatnosti; zároveň aj uznanie vlastného rítu sýrsko-malabarijských katolíkov. Jedným z prvých redemptoristov z Keraly bol neskorší arcibiskup väčší a kardinál P. Vakier; zomrel v roku 2011. V roku 1995 bola oblasť povýšená na autonómnu viceprovinciu; jej sídlom bola Chorwara. Kvôli zvyšujúcemu sa počtu členov sa v roku 2008 zriadila provincia Liguori so sídlom v Mattor, v blízkosti letiska Chochin,

Čítať ďalej

Filipínski katolíci v Saudskej Arábii majú kostol v srdci RIJÁD - Filipínsky čašník "Ricky"*, ktorý v kráľovstve Saudskej Arábie pracuje 21 rokov, zapaľuje každú stredu sviečky z úcty k našej Matke ustavičnej pomoci. Má osobitnú oddanosť k obľúbenému titulu Panny Márie, v ktorú katolíci veria, že poskytuje rýchlu pomoc tým, ktorí sa k nej modlia. „Všetky vaše problémy sa vyriešia, ak hľadáte jej pomoc. Nič nie je nemožné,“ hovorí Ricky. Ale Ricky musí držať svoju oddanosť v súkromí vediac, že nemoslimovia ako je on, nemôžu prejaviť svoje náboženské presvedčenie v tomto kráľovstve, rodisku islamu. „Majú právo (zaviesť tento zákon). To je ich kultúra. Ale máme tiež právo praktizovať vieru

Čítať ďalej

Provinciál jednotky Bratislava - Praha, P. Václav Hypius, oficiálne uviedol do úradu rektora komunity na Svatej Hore P. Františka Boldyho, ktorý je zároveň provinciálnym vikárom. P. Boldy doteraz slúžil v komunite a vo farnosti Frýdek. Do úradu nového rektora v Tasoviciach bol uvedený P. Jozef Michalčík, ktorý do vzniku novej provincie Bratislava - Praha pôsobil ako provinciál jednotky Praha. Príbuzné články: P. Janáč novým rektorom vo Frýdku

Čítať ďalej