Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Poštová známka ako spomienka na sviatok svätého Klementa vo Viedni

(Viedeň, marec 2017) Redemptoristi vo Viedni-Hernals uviedli novú poštovú známku ako spomienku na sviatok svätého Klementa. Za účelom oficiálneho vydania známky sa konalo špeciálne stretnutie organizované výborom svätého Klementa Hofbauera s rakúskym filatelistickým združením sv. Gabriela.

Rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch (2014: „100 rokov sv. Klementa ako patróna Viedne“, 2016: „Jubileum Ikony Matky ustavičnej pomoci“), rakúsky poštový úrad bol k redemptoristom veľkorysý pri vydávaní špeciálnej známky a jej prístupnosti pre širokú verejnosť. Príležitosťou na vydanie špeciálnej známky v roku 2017 bolo 100. výročie založenia Výboru Klementa Hofbauera. Na oficiálnej práci spojenej s vydaním známky 17. marca sa tiež podieľalo zhruba 70 filatelistických priateľov.

15. marca bol slávený sviatok svätého Klementa  slávnostnou Eucharistiou, ktorej predsedal rektor katedrály vo Viedni,  Otec Ernst Pucher, v kostole Panny Márie. Po svätej omši nasledoval slávnostný sprievod nesúci relikviu svätého Klementa, ktorý sprevádzal zbor kostola Panny Márie, hrajúci hymny a piesne.

Zdroj: www.cssr.news

Príbuzné články:

ROK SV. KLEMENTA (2014)

MATKA USTAVIČENEJ POMOCI NA ZNÁMKE V POĽSKU

APOŠTOLÁT PERA A SV. KLEMENT HOFBAUER
LAICKÁ SPIRITUALITA PODĽA SV. KLEMENTA
SVÄTÝ KLEMENT, FORMÁTOR LAIKOV – OBLÁTOV
OBLÁTI – PRVOTNÁ FORMA APOŠTOLÁTU LAIKÁTU V KONGREGÁCII

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved