Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Nigérii sa horčičnému semienku darí

Redemptoristi v Nigérii

Misia redemptoristov v Nigérii začala 30. septembra 1987, keď na pobrežie lagúny Lagos pricestovali štyria redemptoristi, aby začali svoju prácu v meste Satellite Town, v Lagose. V duchu sv. Antona títo misionári neúnavne pracovali na tom, aby hlásali evanjelium chudobným a najopustenejším. Do roku 2008 sa nigérijská misia stala viceprovinciou redemptoristov v Nigérii.

Úlohou redemptoristov v Nigérii je odpovedať na duchovné a svetské potreby ľudí, najmä tých, ktorých spoločnosť zanedbáva: väzňov, bezdomovcov, siroty, deti ulice a tak by sme mohli pokračovať ďalej. Za tých tridsať rokov, odkedy prišli redemptoristi do Nigérie, ovplyvnila naša kongregácia nigérijskú cirkev aj širokú spoločnosť.

Väčšina farností, v ktorých pôsobíme, je veľmi chudobná. No v spolupráci s našimi farníkmi, dokázali naši kňazi a bratia zmeniť život ľudí a cirkvi.

Pre ľudí nielen pracujeme; v každej chvíli im venujeme maximálnu pozornosť, toto bol náš zjednocujúci prvok. Naši kňazi sú kedykoľvek pripravení vykonávať svoju prácu pre farnosť, a tento duch premenil naše kostoly na domy pre Boží ľud. Naši farníci majú kedykoľvek prístup ku kňazom, duchovnému vedeniu, poradenstvu či spovedi.

Niektoré z našich farností majú založené účty, ktoré nazývame „vdovské“. Sú na nich uložené peniaze na pomoc ženám, ktoré stratili svojich mužov vo vojne. Tieto prostriedky umožňujú ženám, z ktorých mnohé sú matky, zabezpečiť pre ich rodiny základné potreby.

Robíme tiež „susedské stretnutia“ či „mestské stretnutia“ na podporu dobrých vzťahov medzi kmeňmi, aby sme hovorili o občianskych problémoch, ktoré sa týkajú určitých lokalít.

Naprieč celou Nigériou pracujeme s mladými, aby sme im pomohli nájsť v živote smer a radosť z duchovného života, ktorú potom môžu odovzdať ďalej.

Horčičné semienko, ktoré bolo zasiate pred tridsiatimi rokmi vo farnosti archanjelov v meste Satellite Town, vyrástlo do takých rozmerov, že môže poskytovať duchovné útočište mnohým ľuďom nigérijskej cirkvi.

Sirotinec

V uplynulých rokoch sme spravovali sirotinec. Patrí ku kostolu sv. Fabiána, nachádza sa na území Mbora, v jabijskej časti Abuje. Sirotinec a kostol patria arcidiecéze, ale arcibiskup požiadal redemptoristov, aby ho spravovali. Sirotinec prešiel modernizáciou a deti majú dobrú základnú zdravotnú starostlivosť v bezpečnom prostredí.

 

Tiež pomáhame pri starostlivosti o mladých chlapcov z ulice, ktorí žijú v domove Nazaret v Ibadane. Väčšina týchto chlapcov je zachránená pred ulicou a životom plného nerestí a kriminality. Teraz sa podieľajú na konštruktívnejších aktivitách, ako je odborné štúdium, ktoré podporuje ich nápravu a návrat do spoločnosti už ako zodpovedných mladých mužov. Niektorí z týchto chlapcov pokračovali v štúdiu na univerzite a spromovali.

Snažíme sa vytvoriť prívetivé a stabilné prostredie. Hoci sme kvôli nedostatku prostriedkov museli upustiť z učebných plánov, do týchto chlapcov vkladáme veľké nádeje a čitateľov Hope prosíme, aby vo svojich myšlienkach a modlitbách niesli všetky deti, ktorým pomáhame.

Preklad: Jana Badurová

Viac informácií: TU

Zdroj: cssr.news

Príbuzné články:

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Nigéria: Radostné stretnutie s Kristom v Galilei

Albánsko – medzinárodná komunita

Argentína – Dni mládeže

P. Federico Grote – zakladateľ katolíckych robotníckych kruhov v Argentíne

Brazília: Redemptoristi v Aparecide vydávajú časopis už 15 rokov

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Česká republika: Redemptoristi vo Frýdku posvätili sochu Fatimskej Panny Márie

Česká republika: Svatohorské zvony

Holandsko: Wittem – nové popartové portréty svätých a blahoslavených

Taliansko: V Ciorani vznikol medzinárodný noviciát

List P. Vincenta van Vossela z Badgadu

Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu

Biskup – redemptorista z Iraku z mladými (Erbil) na Svetových dňoch mládeže v Krakove

Londýn – 150 rokov provincie

Luxemburg – medzinárodná komunita

Madagaskar – P. Štefan Varecha o svojom 11 – ročnom pôsobení na Madagaskare

Redemptoristi v Ríme (komunita sv. Joachima)

Pápež Ján Pavol II u redemptoristov v Ríme (komuita sv. Alfozna)

Kostol redemptoristov v Ríme (fascinujúca história)

Slovenské redemptoristky v Írsku (Mária Sidorová OSsR)

P. Cyril Axelrod z Južnej Afriky

Peru: Prírodná katastrofa

Thajsko – orchester s nevidiacimi deťmi

Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou

Provincia Viedeň – Mníchov

Redemptoristi v Európe

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved