Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Talianske koncerty z Podolínca na CD

Podolínec zvykli niektorí nazývať „slovenským Oxfordom.“ Mestečko neďaleko majestátnych Tatier bolo vďaka piaristickému kláštoru (1642) typickým študentským mestom. V niektorých rokoch tu študovalo súčasne 400 študentov nielen z Uhorska, ale aj zo vzdialenejších kútov strednej Európy. V 17. a 18. storočí patril Podolínec k najvýznamnejším hudobným centrám na Slovensku. Zachované inventáre zo 17. storočia a hudobná zbierka z 18. storočia dosvedčujú, že sa tu pestovala hudba tých najvyšších kvalít, nevynímajúc napríklad tvorbu A. Bertaliho, C. Monteverdiho, A. Grandiho, G.A. Rigattiho, S. Capricorna, M. Mielczewského, v 18. storočí A. Caldaru, J.D. Zelenku, J.A. Hasseho, F.X. Brixiho, neskôr J. Haydna, C. Dittersa von Dittersdorfa a mnohých ďalších talianskych, rakúskych, nemeckých, poľských, českých i domácich skladateľov.

Osobitné miesto medzi prameňmi z Podolínca zastáva vzácna zbierka inštrumentálnych koncertov talianskych a iných skladateľov z 1. polovice 18. storočia, ktorú vytvoril piaristický kňaz Ferdinandus Pankiewicz (1706-1773). Bol tiež zaujímavým skladateľom a zručným organárom. Zbierku talianskych koncertov pre Podolínec vytvoril niekedy v 30. – 40. rokoch 18. storočia. Obsahuje viac ako 50 skladieb od významných autorov inštrumentálneho koncertu v 1. polovici 18. storočia (Vivaldi, Valentini, Telemann, Brentner a ďalší). Zo zbierky sa však zachovalo len torzo (19 skladieb).

V roku 2010 vyšlo CD z desiatimi skladbami z tejto zbierky.

Viac o CD

Príbuzné články:

Duchovné piesne sv. Alfonza

Najznámejšia talianska koleda z pera sv. Alfozna

Svätý Alfonz – umelec evanjelia

Saxafonista oživil hudbu sv. Alfozna a Leam Neeson jeho modlitby.

Ohlasovanie cez grafitti

P. Damian Montes v Hlase Španielska

Karikaturista Orlando Busino

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved