Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Umelec, ktorý so zraneným svetom komunikuje farbami

Jan Haen je redemptoristický kňaz, ktorý mení životy ľudí prostredníctvom umenia. Prístup O. Jana je iný vďaka jeho filozofii o umení. Nemaľuje pre ľudí, ale s ľuďmi. Podľa neho je „umenie jazykom duše, a to umenie vo všetkých formách“. S mottom „Spestrovať život“ Jan realizoval viac ako 100 medzinárodných nástenných maliarskych projektov v kostoloch, školách, sociálnych zariadeniach a na iných miestach. V súčasnosti pracuje na „prekladaní“ Biblie, Starého a Nového Zákona formou komiksov.

Hoci sa narodil v roku 1944 v Eindhovene v Holandsku, musel sa spolu s rodičmi v roku 1953 presťahovať do Južnej Afriky. Počas pobytu v Južnej Afrike objavil svoje povolanie k rehoľnému životu a v roku 1956 sa pridal  k redemptoristom v Pretórii v Južnej Afrike. Po skončení noviciátu  v Heathfield, Cape, v Južnej Afrike sa v roku 1963  presťahoval do Hawkstone v Anglicku, aby pokračoval v štúdiu v rokoch 1964-1970. 31. augusta 1969 bol v Hawkstone vysvätený za kňaza. Jan študoval psychológiu a dejiny umenia na univerzite v Pretórii v Južnej Afrike, kde neskôr pôsobil ako  kaplán od roku 1970 do roku 1978. Bol tiež sekretárom Juhoafrickej katolíckej biskupskej konferencie v Pretórii v rokoch 1974 až 1978. Vzhľadom na politické zmeny v Južnej Afrike,  bol v roku 1978 vyhostený z krajiny. Nastúpil do provincie St. Clement.

„Umenie bolo vždy súčasťou môjho života. Skutočné umelecké diela a umelecké projekty som začal pre kostoly robiť v roku 1994,“ hovorí Jan Haen. „Bolo to v období, keď som sa mohol vrátiť do Južnej Afriky po tom, čo som bol v roku 1978 vyhostený. Spolubrat ma požiadal vymaľovať malý kostol. Rozhodol som sa vymaľovať kostol spolu s domorodcami. Najprv som sa porozprával s farníkmi a pre každého z nich som vyčlenil priestor na stenách kostola. Spýtal som sa ich, aký biblický obraz chcú na stene namaľovať. Odpovede boli veľmi zaujímavé. Podľa ich voľby som veľmi rýchlo nakreslil obrysy obrázkov, ktoré na stene chceli mať a požiadal som ich, aby ich namaľovali. Vyvolalo to taký silný dojem, že moji spolubratia ma požiadali, aby som sa vrátil späť a po roku mi pridelili  ďalšie dva kostoly na vymaľovanie. To bol začiatok serióznych projektov maľovania kostolov. Veľa z nich bolo v chudobných častiach Južnej Afriky.“ Jan tiež realizoval množstvo projektov v Európe. Podieľal sa na niektorých sociálnych projektoch pre ľudí, ktorí žijú na ulici v Nemecku a Anglicku. Vďaka jeho práci vzniklo niekoľko projektov v Írsku, Rakúsku a na Ukrajine. V poslednej dobe Haen vytvoril portréty niektorých svätých a blahoslavených redemptoristov.

Väčšina jeho umeleckých projektov je zameraná na chudobných ľudí. Maľoval vo väzniciach a na uliciach, čím sa snažil vniesť trocha farby do ich života. Samotný akt zapájania ľudí do maľovania im prináša mnoho naplnenia. Diskutujú o umení, rozvíjajú umelecké scény a prebúdzajú fantáziu tým, že ich umiestňujú na steny. Umenie sa stáva ich príbehom a vo svojich životoch nachádzajú „farbu“. Všetky hlavné diela Jana Haena sú nástenné maľby. Umenie je pre neho pokusom vykresliť príbeh o Kristovi tým, ktorí hľadajú Boha. Hoci je redemptoristickým misionárom, výtvarné umenie berie ako svoju misiu. Keď hovoril o redemptoristickej tradícii, povedal: „Sv. Alfonz a sv. Gerard boli umelcami, ktorí sa snažili ohlasovať posolstvo Evanjelia ľuďom ich čias. Ich obrazy Ukrižovaného Krista boli skvelým nástrojom na kázanie obyčajným ľuďom. Ja sa tiež snažím osloviť zranených ľudí našej doby darom umenia.“

Moment tvorenia je pre Jana Haena časom kontemplácie. „Keď maľujem (nie pri veľkých projektoch), je to pre mňa kontemplatívny zážitok. Kontemplácia vytvára priestor na využitie našej fantázie. Je to nádherný čas milosti,“ hovorí. „Musíme byť otvorení novým spôsobom, ako osloviť ľudí … potrebujeme byť kreatívni pri vizualizácii a vyjadrovaní … byť odvážni lámať tradície,“ pripomína Jan mladším spolubratom. Keď začal pracovať v Južnej Afrike, bol veľmi opatrný voči kultúre a zmýšľaniu ľudí ohľadom umenia. Preto sa vždy snažil interpretovať evanjelium v africkej sémantike umenia. Preto vždy, keď bol v Južnej Afrike, zobrazoval všetko africkou formou a spôsobmi, aby sa ľudia mohli ľahšie stotožniť s biblickými postavami.

Zdroj: cssr.news

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Príbuzné články:

Redemptoristický umelec Jan Haen namaľoval portréty všetkých svätých a blahoslavených redemptoristov

Ohlasovanie prostredníctvom grafitti 

Sv. Alfonz – umelec evanjelia

Duchovné piesne sv. Alfonza

Koleda „Zostupuješ z hviezd“ 

Tu Scendi Dalle Stelle

Saxafonista oživil hudbu sv. Alfozna a Leam Neeson jeho modlitby.

P. Damian Montes v Hlase Španielska

Predstavenie „Likér dlhovekosti sv. Alfozna.“

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved