Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Október 2019: Výzva otvoriť sa radosti plynúcej z misie

Rím – Minulý rok, 22. októbra 2017, pápež František celej Cirkvi oznámil svoju túžbu vyhlásiť mimoriadny misijný mesiac s témou „Pokrstení a poslaní; Kristova Cirkev na misii vo svete“. Týmto mimoriadnym mesiacom bude október 2019. Vtedy si totiž pripomenieme sté výročie vydania apoštolského listu pápeža Benedikta XV. Maximum illud, ktorý hovorí o misijnej činnosti, vykonávanej misionármi po celom svete.

Aj keď sa v súvislosti s misiami kladie najväčší dôraz na misie ad gentes, predsa je i pre nás redemptoristov príležitosťou na to, aby sme s ešte väčšou horlivosťou vyjadrili svoju misijnú charizmu. Minulý rok pápež František, citujúc encykliku Redemptoris missio pápeža Jána Pavla II., povedal: „Poslanie Krista Vykupiteľa, zverené Cirkvi, je ešte ďaleko od svojho zavŕšenia. Všeobecný pohľad na ľudstvo nám ukazuje, že toto poslanie je len v začiatkoch a že sa musíme zasadiť všetkými silami za službu tomuto poslaniu.“ Vzhľadom na dohodu, ktorú sa nedávno podarilo dosiahnuť medzi Vatikánom a čínskou vládou, a vôbec na celkovú situáciu v súčasnom svete, má tento univerzálny misijný impulz, po ktorom pápež František tak túžil, mimoriadne veľký význam.

Táto výzva nám okrem toho môže pomôcť zvíťaziť nad pokušením upadnúť do akejsi cirkevnej introverzie a uzavrieť sa do bezpečia našich vlastných múrov a hraníc. V kontexte reštrukturalizácie sa pre nás redemptoristov zasa táto výzva stáva príležitosťou na prekonávanie pastoračného pesimizmu alebo neplodnej nostalgie za minulosťou a tiež príležitosťou na – slovami pápeža – otvorenie sa radosti plynúcej z misie.

Tento október, presne rok pred mimoriadnym misijným mesiacom, nám okrem toho ponúka možnosť pomôcť našim komunitám ohlasovať evanjelium a prostredníctvom evanjelizačných misií prinášať obrátenie do ich sŕdc. Prežívať tento mimoriadny rozmer misijného mesiaca (októbra 2019) nám v našich konferenciách a provinciách môže pomôcť priestor vyhradený modlitbe, uvažovaniu a misijnej činnosti. Kardinál Fernando Filone, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, vyzval preto rôzne náboženské kongregácie a inštitúty k tomu, aby v súlade so svojimi potrebami, prostriedkami a konkrétnou situáciou vyhradili počas tohto mesiaca dialógu, modlitbe a uvažovaniu zvláštny priestor.

Ako hovorí pápež František, bude to „doba intenzívnej a plodnej milosti, vhodná na usporiadanie takýchto iniciatív, v prvom rade modlitby, ktorá je dušou všetkých misií, ale aj ohlasovania evanjelia a biblického a teologického uvažovania, na konanie skutkov kresťanskej lásky a konkrétnych prejavov spolupráce a solidarity medzi cirkvami, ktorými by sa oživilo misionárske nadšenie“.

Misijný rozmer nášho krstu a našej redemptoristickej charizmy sa v spojení s týmto pozvaním pápeža Františka môže premeniť na konkrétne svedectvo o hojnom vykúpení Krista, ktoré sa rozprestiera aj na tých najopustenejších.

Generálny sekretariát pre evanjelizáciu

Preklad: Lukáš Vaník

Zdroj: www.cssr.news

 

Príbuzné články:

Redemptoristi spolu s laikmi pripravili misijný kongres v Motyčkách

Misijný kongres viceprovincie Bratislava 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

III. Kongres laických misionárov provincie Strednej Ameriky

Misionársky kongres Aparecida 2018, São Paulo, Brazília

Záverečná správa z Misionárskeho kongresu 2018 v Brazílii

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved