Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

III. Kongres laických misionárov provincie Strednej Ameriky

III. Kongres laických misionárov provincie Strednej Ameriky sa konal v San Pedro Sula, v Hondurase, od 2. do 6. júla 2018, v srdečnej a bratskej atmosfére. Kongresu sa zúčastnilo 33 laických misionárov a 7 zasvätených. Dva predošlé kongresy sa konali v Kostarike  (1997) a v Hondurase (2013). Tentokrát téma  kongresu znela: „Laici, svedkovia Vykupiteľa, v solidarite s misiou v zranenom svete.“

Kongresu za zúčastnili zástupcovia  farností redemptoristov z Panamy, Kostariky, El Salvádoru, Hondurasu a Guatemaly, zúčastnil sa aj cestujúci misijný tím a benediktínsky obláti. Nanešťastie nebolo možné, aby sa zúčastnili bratia z Nikaragui a Belize.

Rozhodli sme sa upevniť našu identitu redemptoristov a pocit spolupatričnosti s Kongregáciou prehĺbením vedomostí o nej (o charizmách a spiritualite, organizácii a štruktúre, svätých a blahoslavených, krokoch ktoré sú súčasťou spoločnej misie laických misionárov a zasvätených), upevniť provinčné spoločenstvo, podeliť sa o skúsenosti zo služby a plánovať konkrétne činnosti práce pre každú farnosť a provinciu.

V spoločných úvahách sme dôraz zamerali na život  v komunite Kongregácie. Zoznam provincii bol zdieľaný a schválený v januári 2017 a prebehli konkrétne rozhodnutia pre jeho uskutočnenie. Rada sa sústredila na integrálnu formáciu laikov, ktorí verne slúžia Cirkvi, snažia sa o autentickosť Ježišových učeníkov a hľadajú ďalších (porov. Mk 3,14).

Vyjadrujúc posolstvo XXV. Generálnej kapituly Kongregácie: „Nemáme právo ohlasovať Ježiša ako nášho Pána a nášho Boha, ak sa nedotýkame jeho rán (porov. Jn 20, 27)“, v posledný deň kongresu opustili účastníci komfort miesta stretnutia. Navštívili  ľudí v ťažkých životných situáciách, chorých v podmienkach extrémnej chudoby a zanedbania, ktorí sa k nám na niekoľko hodín pridali a s ktorým sme poskytli materiálnu pomoc účastníkov. Táto skúsenosť na nás silno zapôsobila a rozhodli sme sa  začleniť ju aj do nasledujúcich stretnutí.

Skúsenosť spoločenstva laikov a zasvätených, vytvorenie komunity, ktorá spoločne kráča a chce prevziať zdieľanú zodpovednosť v spoločnej misii je to, po čom túžime v každej jednotke našej Kongregácie.

Mons. Angelo Garachana, C.M.F., biskup diecézy San Pedro Sula, slúžil svätú omšu spolu s kňazmi, ktorí sa zúčastnili kongresu. Neskôr delegáti každej krajiny prezentovali svoje umelecké zručnosti a folklór.

Ďakujeme Bohu, ktorý nám zveril svoju misiu skrze sv. Alfonza, ktorý sa prihovára za spoločenstvo a vytrvalosť svojich detí a Matke ustavičnej pomoci, ktorá je našou vernou spoločníčkou na ceste.

José Antonio Hidalgo,

laik pôsobiaci pri  redemptoristoch

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Zdroj: cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved