Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi spolu s laikmi pripravili misijný kongres v Motyčkách

V Motyčkách sa konal v dňoch 22. – 24. októbra misijný kongres redemptoristov. Za účasti viacerých misionárov jednotiek Bratislava – Praha a Michalovce sa redemptoristi latinského aj byzantského obradu spolu s laikmi – partnermi v misii zo spoločenstiev Rieka Života, Shekinah a Calvary, stretli na hodnotení, zdieľaní a plánovaní svojej misijnej práce. Na stretnutí boli prítomní všetci štyria Misionári milosrdenstva provincie Bratislava – Praha.

Na stretnutí zazneli úvahy a diskusie o homílii vo svetle dokumentu Evangelii Gaudium, redemptoristickej spirituality a podnety pre apoštolskú činnosť vychádzajúce z ostatných rozhodnutí a záverov XXV. Generálnej kapituly. Priestor bol venovaný aj diskusiám o formácii nových misionárov, redemptoristov aj laických partnerov v misii. Schválené boli aj misijné plány troch tímov na rok 2018.

Po zdieľaní laických spoločenstiev, o svojom misijnom pláne na rok 2018, ktorý zahŕňa školské aj farské misie, informovali spolubratia Michalovskej provincie. V rámci dlhodobejšej vízie misionári uvažovali nad odpoveďou na misijnú výzvu pápeža Františka na október 2019 a na rozhodnutie jedného medzinárodného misijného redemptoristického projektu, ku ktorému sa  zaviazali redemptoristi Európy na svojom celoeurópskom zhromaždení.

TS TKKBS

Príbuzné články:

Misijný kongres viceprovincie Bratislava 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved