Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misionársky kongres Aparecida 2018, São Paulo, Brazília

(Aparecida, Brazília) 29. januára 2018 sa v brazílskom meste São Paulo začal misionársky kongres. Témou je “Svätá misia: redemptoristická identita v Cirkvi, ktorá “vychádza”.” Kongres začal slávením Eucharistie v národnej svätyni Panny Márie z Aparecidy. Hlavným celebrantom bol generálny konzultor, P. Rogério Gomes.

Vo svojej homílii reflektoval nad evanjeliom (Mk 5, 1-20): „Ježiš sa stále ocital v situácii, keď vychádzal k ľuďom, konal exodus, aby hľadal, aby sa dotkol a aby uzdravoval. My žijeme v inej dobre avšak kontext sa až tak nelíši…vyžaduje sa od nás, aby sme začínali stále odznova, aby sme sa ako osoby aj ako komunity stále obrátili, aby sme lámali zastaralé a sterilné tradície. Vychádzať znamená zakúsiť spočiatku možno nepohodlné, avšak zmysluplné a obnovujúce stretnutie s Ježišom.”

Po omši provinciál jednotky São Paulo, P. Inácio de Medeiros, privítal účastníkov z Paraguaja, Argentíny, Bolívie, Peru, Strednej Ameriky a tiež členov URB zo seminára sv. Alfonza.

Viac: http://www.a12.com/redentoristas/noticias/congresso-redentorista-viver-igreja-em-saida-exige-romper-com-tradicoes-caducas-e-estereis

p. Hever Hugo Sánchez Gómez

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha (pozn.red. krátené)

 

Príbuzné články:

Brazílsky časopis Aparecida evanjelizuje už 15 rokov!

300 rokov: príbeh redemptoristov a Panny Márie z Aparecidy

Zenildo Luiz Pereira da Silva biskupom – prelátom v Borba, Brazília

Brazília má nového biskupa – redemptoristu

Brazília: 300 rokov mariánskej úcty v Aparecide

Podľa biskupa Nicoliho sa Brazília nachádza v morálnej a politickej kríze

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved