Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slová kardinála Tobina po prijatí posvätného pália

14. septembra 2017 prijal kardinál Joseph Tobin C.Ss.R od apoštolského nuncia v Spojených Štátoch Amerických, Christopha Pierra, posvätné pálium. Tento obrad sa uskutočnil počas sv. omše v katedrálnej bazilike Božského Srdca Ježišovho o 14:00 h. miestneho času. Kardinál Joseph W. Tobin, C.Ss.R. je šiestym arcibiskupom mesta Newark. Pálium je súčasťou liturgického odevu metropolitného arcibiskupa, ktorý spravuje cirkevnú provinciu. Je to pevná látková stuha asi päť centimetrov široká, utkaná z bielej vlny do oblúka tak, aby sa dala vložiť na plecia.

Do provincie New Jersey spadajú arcidiecéza Newark, a diecézy Trenton, Camdem, Peterson a Metuchen. Takáto liturgická slávnosť s odovzdaním pália sa uskutočnila po 63 rokoch, kedy arcibiskup Thomas Boland, druhý arcibiskup Newarku, prijal pálium 19. októbra 1954. Prvý arcibiskup Newarku, Thomas Walsh prijal pálium v katedrále 27. apríla 1938. Arcibiskupi Peter L. Gerety, John J. Myers a kardinál Theodore McCarrick prijali posvätné pálium priamo od Svätého Otca v Bazilike sv. Petra v Ríme.

Na záver slávnosti adresoval kardinál Tobin všetkým prítomným tieto slová:

Vaša excelencia arcibiskup Christophe Pierre, kardinál Justin Rigali, bratia biskupi cirkevnej provincie Newark a všetci ostatní biskupi, milovaní kňazi, diakoni, rehoľníci a rehoľné sestry a všetci veriaci tejto vznešenej arcidiecézy. Drahí priatelia!

Predtým, ako poprosím Boha o požehnanie, na záver tejto krásnej slávnosti by som rád ponúkol pár slov o zmysle časti liturgického odevu, ktoré som dnes prijal z rúk apoštolského nuncia v Spojených Štátoch Amerických. Pápež Ján XXIII. raz nazval kardinálov a biskupov “appendiabiti” alebo “vešiaky na kabáty” v Cirkvi, čiže vešiaky rôznych veľkostí a tvarov. Na nich Cirkev vešia svoju tradíciu. Je vždy dobré keď sme užitoční.

Musím priznať, že spomedzi všetkých insignií, ktoré mám ako biskup nosiť, si najviac vážim práve pálium, ktoré som dnes dostal. Pálium sa začalo v Cirkvi používať už v štvrtom storočí. Pôvodne ho nosil rímsky biskup. Nakoniec sa začalo udeľovať aj metropolitným arcibiskupom. Predstavuje silnú jednotu medzi arcibiskupom a Svätým Otcom. Je vyrobené s čistej ovčej vlny a kladie sa na plecia. Symbolika je veľmi konkrétna. Ovčia vlna predstavuje stratené, choré a slabé ovce, ktoré si pastier kladie na  plecia a nesie k vodám života.

Preto má biskup hľadať stratených a vyvinúť všemožné úsilie, aby ich priviedol domov. Keď pápež František toto pálium posvätil 29. júna 2017, povedal arcibiskupom, ktorí s ním boli prítomní na slávnosti na nádvorí baziliky sv. Petra, že táto misia niečo stojí. Opýtal sa arcibiskupov, či sme v skutočnosti kresťanmi „v pohovke“, ktorí len radi rozprávajú o tom ako sa veci majú v Cirkvi a vo svete, alebo sme apoštolmi v pohybe, ktorí vyznávajú Ježiša svojim životom, pretože ho majú vo svojich srdciach. Pápež František vysvetľuje, aký je v tom rozdiel. Tí, ktorí vyznávajú Ježiša vedia, že neponúkajú len svoje názory, ale svoje životy. Napokon, dobrí aj zlí pastieri vyzerajú rovnako v taký príjemný deň, aký máme dnes. Až vtedy, keď sa priblíži vlk a cesta vedie cez údolie temna, vieme identifikovať dobrého pastiera. On je ten, ktorý neutečie. Je pripravený položiť život za tých, ktorí sú mu zverení.

Skoro na jar tohto roku sme spolu s biskupmi diecéz Camden, Trenton, Patterson a Metuchen vybrali sviatok Povýšenia Svätého Kríža na udelenie pália. O niekoľko mesiacov neskôr pápež František nevedomky potvrdil vhodnosť našej voľby. Povedal: „Bez kríža niet Krista. Avšak bez kríža nieto ani kresťana.“ Avšak prijatím pália a misie, ktorú predstavuje, „prijatím kríža a napredovaním s istotou a vedomím, že nie sme sami: ukrižovaný a vzkriesený Pán kráča po našom boku. So svätým Pavlom teda môžeme povedať, že „zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení“ (2 Kor 4: 8-9).

Bratia a sestry piatich diecéznych cirkví, ktoré tvoria provinciu New Jersey, prijatím tohto pália mám v úmysle žiť svoj život pre stádo, podľa príkladu Dobrého Pastiera, ktorý nesie každého z nás na svojich pleciach. Viem, že Peter kedysi Ježišovi sľúbil niečo podobné a potom utiekol, preto vás prosím o modlitbu za mňa. Som vďačný za všetky znaky Božej prozreteľnosti, ktoré dnes vidím: je to prítomnosť mojich bratov biskupov, presbiterát arcidiecézy Newark, zasvätené ženy a muži, predovšetkým spolubratia redemptoristi, obetaví kolegovia z kúrie, laickí lídri a drahí priatelia.

Zo srdca ďakujem svojej mame, súrodencom, neteriam a synovcom a všetkým členom mojej hlučnej, ale pôvabnej rodiny. Vaša prítomnosť je živým znakom vašej neuveriteľnej štedrosti a lásky. Kvôli nádeji, ktorú mám v Ježišovi verím, že môj otec, starí rodičia, tety a ujovia, zosnulí učitelia a priatelia, sú s nami spojení v spoločenstve svätých. Vám všetkým znova pripomínam svoju vďačnosť slovami sv. Pavla, „Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem; vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz“ (Flp 1, 3-5). Nech Dobrý Pastier, ktorý túži vidieť svoje stádo zjednotené, nás naďalej vedie v pokoji a radosti. Nech Božia Matka, ktorú nám Boh dal, aby nám pohotovo pomáhala v každej chvíli nášho života, nás vedie k hlbšej láske k svojmu Synovi, Vykupiteľovi sveta!  

Viac o symbolike pália sa dozviete TU.

Príbuzné články:

Kardinál Tobin vyvíja úsilie na pomoc mužovi čeliacemu deportácií

Rozhovor s kardinálom Tobinom

Arcibiskup Tobin bol kreovaný za kardinála

Cirkev má byť protagonistom uzdravenia: kardinál Tobin

Joseph Tobin menovaný za arcibiskupa Newarku

Michael Brehl napísal list pri príležitosti vymenovania P. Tobina za kardinála

Medzi novými kardinálmi aj redemptorista

Oslavy Matky ustavičnej pomoci v kostole, kde vznikla ustavičná novéna: Tobin 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved