Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Duchovná obnova „Sv. Šarbel Machlúf: tichosť preniknutá Bohom“

Počas víkendovej duchovnej obnovy sme v Kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí objavovali a zakúšali posolstvo sv. Šarbela, nenápadného maronitského mnícha z Libanonu, ktorý v ostatných rokoch čoraz viac preniká aj na Slovensko.

Program začal úvodným slovom a večernou krížovou cestou, ktorá bola spojená s meditáciami zo života tohto svätca. Tichosť sv. Šarbela bola výrečnejšia než akékoľvek slová a bola jeho silnou charizmou, vďaka ktorej sa neobyčajným spôsobom dokázal spojiť s Bohom a Jeho stvorením. Vďaka samote, tichu a vášnivej láske k Bohu sa stal akousi lampou vydávajúcou žiaru svojho Stvoriteľa. Svätý Tomáš Akvinský povedal: „Je dokonalejšie svietiť, ako svetlo len vidieť“. Pri sv. Šarbelovi platí tento výrok takmer absolútne. Bol doslova presiaknutý Bohom a na jeho príhovor sa na celom svete dodnes uskutočňuje veľké množstvo uzdravení.

Počas sv. omší, adorácie i modlitieb ruženca nás celý čas sprevádzal obraz sv. Šarbela. Jeho tvár odráža niečo nadprirodzené, neporušené a sväté, dotýkajúce sa tajomstva akejsi nesmiernej hĺbky, na ktorej vyjadrenie sú akékoľvek slová len symbolmi. Počas celonočnej adorácie sme mali možnosť individuálne zotrvať v tichu pred naším Pánom a cítiť Jeho lahodnú prítomnosť dotýkajúc sa nás tam, kde to najviac potrebujeme.

Hlbokým zážitkom bolo aj osobné požehnanie Sviatosťou oltárnou a večerná modlitba za uzdravenie.

Aj keď sv. Šarbel nepovedal počas svojho života veľa slov, nezanechal žiadne teologické diela či traktáty, Boh si našiel cestu, ako ho osláviť. I keď jeho duša dosiahla až k chórom anjelov, bolo to práve jeho telo, vďaka ktorému sa svet dozvedel o jeho svätosti. Po jeho smrti zostalo dlhé roky neporušené a dodnes z neho vyteká zvláštna voňavá tekutina, tzv. olej sv. Šarbela, ktorým sme boli na konci duchovnej obnovy pomazaní.

Charb – El znamená vo voľnom preklade Boží príbeh: je vpísaný do tohto Jeho miláčika, ktorý mu nekládol žiadne prekážky a aj nás povzbudzuje, aby sme sa nebáli nechať Boha písať naše príbehy.

Na konci duchovnej obnovy sme boli všetci premenení jeho príbehom a to do veľkej miery aj vďaka pátrovi Františkovi Romaňákovi.

účastníčka Stanislava

 

Príbuzné články:

Duchovná obnova “Pozvaná k Božej láske” (2018)

Duchovná obnova Jozef Egyptský – našiel som svoju rodinu (2018)

Duchovná obnova pre mužov (2017)

Deň obnovy pre ZKSM (2017)

Mojžiš – obnova pre mužov (december 2016)

Pozvaná k Božej láske (október 2016)

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved