Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Duchovná obnova pre mužov

Počas uplynulého víkendu 10. – 12. novembra 2017 sa konala v našom kláštore v Kostolnej – Záriečí duchovná obnova zameraná pre mužov. Téma, ktorej sme sa venovali už po druhýkrát bola Mojžiš – muž odvahy a predobraz Krista. Pozvanie prijalo dvanásť mužov. Katechézy boli zamerané na jednotlivé etapy Mojžišovho života a života Izraelského vyvoleného ľudu. Strach, neistota, sklamanie, reptanie, modloslužba ovláda ľudí v každom čase. Avšak Boh dáva človekovi možnosť voľby odpútať sa od otroctva a dosiahnuť s jeho pomocou vnútornú i vonkajšiu slobodu. Niektorí muži skonštatovali, že sa nachádzajú v období púšte, no zároveň vyjadrili túžbu, že podobne ako Mojžiš chcú ešte viac prehlbovať priateľstvo s Bohom. Na konci stretnutia zavládla všeobecná zhoda, že im duchovná obnova pomohla nielen hlbšie spoznať svoje vnútro, ale i spoznať Božiu blízkosť vo vlastnom prežívaní. 

P. Miloslav Pizovka, CSsR

Príbuzné články:

Deň obnovy pre ZKSM (2017)

Mojžiš – obnova pre mužov (december 2016)

Pozvaná k Božej láske (október 2016)

P. Pizovka na kurze pre spovedníkov 

Obnova pre mužov – P. Rastislav – január 2017

 

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved