Slovo medzi nami
DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaDuchovná obnova pre ženy „Pozvaná k Božej láske”

Duchovná obnova pre ženy „Pozvaná k Božej láske”

V tomto roku sa už po druhýkrát konala v  kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí duchovná obnova zameraná pre ženy, pod názvom Pozvaná k Božej láske, ktorú viedol P. Miloslav Pizovka, CSsR.
Zúčastnilo sa jej 37 žien z celého Slovenska. Duchovná obnova pozostávala z tematických katechéz o Tamare, Márii Magdaléne a Panne Márii.

P. Miloslav Pizovka povedal: Na základe predobrazov sme sa snažili odhaliť v ženských srdciach možnosti, ako dospieť aj napriek vlastným zlyhaniam a slabostiam k skúsenosti, že Boh nás vždy miluje bezpodmienečne. Súčasťou odpovede na jeho lásku je otvorenie sa pre vnútorné uzdravenie, odpustenie a spoznanie vlastných darov, ktoré máme využívať pre dobro spoločenstva. Súčasťou programu boli adorácie, sväté omše, vysluhovanie sviatosti zmierenia a rôzne iné aktivity (obnova krstných sľubov, film…). Niektoré ženy priznali, že samé nevedeli, kde je príčina ich správania sa, a že im obnova pomohla k sebapoznaniu. Veríme, že ich duchovné sebapoznanie privedie k aktívnejšiemu duchovnému prežívaniu.”

----
Twitter
Visit Us
Youtube
Soundtier