Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Mojžiš – muž odvahy a predobraz Krista, duchovná obnova pre mužov

Počas víkendu 9. – 11. decembra 2016 sa v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí konala duchovná obnova na tému Mojžiš – muž odvahy a predobraz Krista. Pozvanie prijalo 25 mužov.

Duchovnú obnovu viedol P. Miloslav Pizovka, CSsR, ktorý o jej priebehu povedal: „Počas obnovy sme sa zamýšľali nad osobou Mojžiša, ktorého ovládal najprv strach, neistota, sklamanie z neprijatia a až potom, čo zažil dotyk Boha, sa začal postupne oslobodzovať od všetkých pút. Jeho priateľstvo s Bohom bolo plné dynamiky a dôvera v jeho moc mu dodávala odvahu kráčať v slobode do zasľúbenej zeme aj s vyvoleným národom. Boh zbavoval na púšti Izraelitov osobného „Egypta“ – otroctva a zároveň sa im dával spoznávať. Nám v tom počas obnovy pomáhal sviatostný účinok nášho Vykupiteľa Ježiša Krista. Skrze slávenie svätých omší, sviatosti zmierenia, adorácii a pomocou katechéz sme sa snažili odkrývať v sebe rôzne putá a odovzdávať ich Ježišovi, ktorý nás obnovuje a povyšuje do hodnosti Božích synov. Ako povedal jeden muž: „Štyridsať rokov som žil Egypt, teraz chcem žiť slobodu.“ Verím, že duchovná obnova pomohla mužom objaviť v sebe vnútornú slobodu, ktorú nám daroval Boh.“

Príbuzné články:

Obnova pre ženy „Pozvaná k Božej láske“

Deň obnovy pre ZKSM (2017)

Pozvaná k Božej láske (október 2016)

P. Pizovka na kurze pre spovedníkov 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved