Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Duchovná obnova „Pozvaná k Božej láske“

Od 15. do 17. júna sa v kláštore Redemptoristov v Kláštornej – Záriečí, konala duchovná obnova pre ženy, ktorú viedol P. Miloš Miloslav Pizovka. Zúčastnilo sa jej 34 žien rôznych vekových kategórii. Duchovná obnova bola zameraná na biblické ženy, pričom sme sa zamýšľali nad ich životnými príbehmi a konaním. Boli to Tamara, Mária Magdaléna i Božia Matka Panna Mária. Ženy odlišné, no zároveň rovnaké v hľadaní Božej lásky, odvahe a vernosti Tomu, ktorému uverili.

Počas obnovy sme mali možnosť zamýšľať sa nad podobnosťou našich životov so životmi týchto žien, rozjímať o nej v tichu, hľadať vlastné zranenia a zlyhania, zdieľať sa navzájom v skupinkách a odovzdávať všetko čo prežívame Ježišovi prítomnému vo Sviatosti Oltárnej.

Vanutie a pôsobenie Ducha Svätého bolo silné a vytváralo medzi nami spolupatričnosť a sesterskú lásku.

Ďakujeme P. Miloslavovi a členkám spoločenstva Koral, ktoré sa nám s láskou a ochotou venovali. Každej žene, ktorá na tejto duchovnej obnove ešte nebola, vrelo odporúčam využiť túto jedinečnú ponuku. Ako povedal P. Miloslav pri nedeľnej záverečnej svätej omši, domov sa vraciame už iné a nesieme si v sebe kúsok neba.

Gabriela Kalafusová

Príbuzné články:

Duchovná obnova Jozef Egyptský – našiel som svoju rodinu (2018)

Duchovná obnova pre mužov (2017)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved