Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Duchovná obnova: Jozef Egyptský – našiel som svoju rodinu

Počas uplynulého víkendu 8. – 10. decembra 2017 prebiehala v našej komunite v Kostolnej – Záriečí duchovná obnova na tému „Jozef Egyptský – našiel som svoju rodinu“. Zúčastnilo sa jej 35 ľudí, z toho sedem manželských párov. Počas obnovy sme sa zamýšľali nad životom Jozefa, ktorého bratia znenávideli len preto, že ho otec spomedzi svojich synov najviac miloval. Predaný do Egypta, niekoľkokrát väznený, krivo obvinený a zabudnutý Jozef postupne dozrieval v pokore a ostatných čnostiach. Jeho vytrvalosť a vernosť Bohu, aj napriek ťažkým úskaliam, bola odmenená povýšením do hodnosti správcu Egypta. Boh si ho celý čas pripravoval, aby nielen zachránil svoju rodinu pred biedou, ale predovšetkým priviedol súrodencov k bratskej a otcovskej láske. Mnohí účastníci skonštatovali, že našli v tomto príbehu nedocenenej lásky aj svoj životný príbeh. Jozefov prístup k životu im pomohol pochopiť a prijať vlastný život aj s ťažkosťami, dôverujúc Bohu, že on sa postará. Počas modlitby za vnútorné uzdravenie odovzdávali Bohu svoje životné sklamania, zlyhania a rany, aby ich uzdravil svojou láskou. V jednotlivých skupinkách mohli účastníci zdieľať svoje prežívanie a vzájomne sa obohatiť i navzájom povzbudiť v zvládaní životných situácii. Do programu duchovnej obnovy boli aktívne zapojení členovia nášho spoločenstva Koral. Všetkým patrí veľká vďaka.

Redemptoristi z Kostolnej – Záriečia

Príbuzné články:

Duchovná obnova pre mužov (2017)

Deň obnovy pre ZKSM (2017)

Mojžiš – obnova pre mužov (december 2016)

Pozvaná k Božej láske (október 2016)

P. Pizovka na kurze pre spovedníkov 

Obnova pre mužov – P. Rastislav – január 2017

Duchovná obnova pre farnosť v Kazachstane

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved