Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Na kurze pre spovedníkov boli prítomní aj štyria redemptoristi

Na kurze pre spovedníkov v Spišskej Kapitule sa zúčastnili aj P. Václav Hypius, P. Jozef Jackanin, P. Peter Kvetan a P. Miloš Pizovka. Správu TV LUX nájde TU.
Utorok 6. 9. 2016
Od 15.00  príchod účastníkov, ubytovanie
18.00 Vešpery v kaplnke sv. Jána Nepomuckého (Mons. Štefan Sečka)
18.15 Večera
Privítanie prednášajúcich a účastníkov
19.00 Úvodné slovo (Mons. Štefan Sečka)
19.05 Príhovor (Mons. Milan Lach, Mons. Stanislav Zvolenský)
Úvodná prednáška
19.10–19.55 Spovedník – svedok Božej milosrdnej lásky
(kardinál Mauro Piacenza)
19.55–20.10 Diskusia
Streda 7. 9. 2016
07.15 Ranné chvály v kaplnke sv. Jána Nepomuckého (Mons. Štefan Sečka)
07.30 Votívna svätá omša „Za kňazov“ v kaplnke sv. J. Nepomuckého (kardinál Mauro Piacenza)
08.20 Raňajky
Prednášky
09.00 – 09.45 Spovednica ako privilegované miesto evanjelizácie, odovzdávania viery a zdravej náuky (kardinál Mauro Piacenza)
09.45 – 10.00 Diskusia
10.00 – 10.45 „Bezpečný sex“? Vedecké, morálne a pastoračné pohľady
 (P. Ján Ďačok SJ)
10.45 – 11.00 Diskusia
Prestávka 11.00 – 11.30
Prednáška
11.30 – 12.15 Kompetencie tribunálu Apoštolskej penitenciárie (rezervované delikty a ich riešenie) (Ľubomír Welnitz)
12.15 – 12.30 Diskusia
Obed 12.30
Prednáška
15.30–16.15 Gender – zbraň XXI. storočia? Antropologicko-teologická analýza
(P. Ján Ďačok SJ)
16.15–16.30 Diskusia
Prestávka 16.30–16.45
Prednáška
16.45–17.30 Kompetencie tribunálu Apoštolskej penitenciárie (irregularity, omšové intencie, sanácie; spovedné tajomstvo) (Ľubomír Welnitz)
17.30–17.45 Diskusia
18.00 Vešpery v kaplnke sv. Jána Nepomuckého (Mons. Štefan Sečka)
18.15 Večera
Štvrtok 8. 9. 2016
7.15 Ranné chvály v kaplnke sv. Jána Nepomuckého (Mons. Štefan Sečka)
7.30 Svätá omša zo sviatku „Narodenia Panny Márie“ v kaplnke sv. Jána    Nepomuckého (Mich 5,1-4; Mt 1,1-16.18-23) (kardinál Mauro Piacenza)
8.20 Raňajky
Prednáška
9.00 – 9.45 Aktuálna teologicko-morálna a bioetická kazuistika (podľa štruktúry: kázus – diskusia – závery) (P. Ján Ďačok SJ)
9.45 – 10.00 Diskusia
Prestávka 10.00 – 10.10
Prednáška
10.10 – 10.55 Prečo je svätá spoveď najdôležitejšou sviatosťou novej evanjelizácie (kardinál Mauro Piacenza)
10.55 – 11.10 Diskusia
11.15 Záverečné poďakovanie (Mons. Milan Lach, Mons. Štefan Sečka)
Obed 12.00

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved