Slovo medzi nami

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE: Solidarita a misia Drahí spolubratia, sestry, redemptoristickí spolupracovníci a priatelia, každý rok slávime sviatok sv. Alfonza Máriu de Liguori v duchu vďačnosti a radosti za dar, ktorým je pre celú Cirkev, pre Kongregáciu a redemptoristickú rodinu a osobne pre každého z nás. V tomto roku prebiehajú stretnutia v polovici šesťročia a prijímame dôležité rozhodnutia o apoštolskom  pláne a pláne reštrukturalizácie v každej konferencii. Popri tom sme zvlášť vďační za príklad otvorenosti pre  obrátenie a pre Božiu vôľu, ktorý nám Alfonz zanechal svojím životom a vo svojich dielach. Pre sv. Alfonza „obrátenie“ neznamená len odvrátenie sa od hriechu, ale oveľa viac priľnutie k Božej vôli a k praktizovaniu Ježišovej lásky. Takéto obrátenie je

Čítať ďalej

Rozhovor, který s P. Františkem Boldym vedli Marie Štefaniková, Iva a Petr Duškovi a P. David Horáček, vyšel v časopise Svatá Hora 1/2019. Je snadné vyhledat zajímavého člověka, který má druhým lidem co říci. Mnohdy ale není jednoduché takovouto osobnost vyzvat, popřípadě přemluvit ji k záznamu a otištění rozhovoru. P. František Boldy, viceprovinciál řádu redemptoristů, nás neodmítl a laskavě nám povyprávěl o svém životě. František je člověk, ze kterého vyzařuje víra, vyrovnanost a klid. S radostí vám přinášíme rozhovor s ním. Odkud pocházíte, kde jste prožil dětství? Narodil jsem se v Prešově, vyrůstal jsem ve vesnici Dubovica nedaleko městečka Lipany asi třicet kilometrů od Prešova, nyní okres Sabinov. Pocházím

Čítať ďalej

Co je společenství jsem zažil v noviciátu poté, co jsem bratřím v lubaszovském noviciátu oznámil zprávu, která mě skoro zničila: zemřela mi mamka. A bratři novicové i představení  dělali od té chvíle vše, co mohli, aby mě podpořili. Vzali za mě všechny slużby, modlili se za mamku, za mně i za mou rodinu. Byli skutečně se mnou, stejně jako moji představení, mnozí otcové v Kongregaci, též naše sestry redemptoristky. Otec socius, otcové z Podolínce a ze Svaté Hory mi dokonce (organizačně i přímo) zařídili můj přesun z polské Lubaszowé přes Poprad a Prahu do Písku. Dva z bratří díky dovolení

Čítať ďalej

Otevřme své srdce, své nitro a dovolme Ježíši, ať nás zachrání. Přijmime jeho oběť, kterou i nyní slavíme, protožé v této oběti můžeme být neustále uzdravováni, osvobozeni z jakéhokoliv hříchu, z jakéhokoliv otroctví. Ježíš se nabízí v hojnosti. "Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby

Čítať ďalej