Slovo medzi nami

Európsky redemptoristický misijný tábor sa začal v nedeľu 7. júla v medziprovinciálnej komunite v Albánsku. Účastníci prišli z provincií Varšava, Madrid a Rím. V čase konania tábora sa uskutočnilo aj stretnutie Komisie pre nové misijné iniciatívy Konferencie Európa. Tohto stretnutia a zároveň časti tábora sa zúčastnil aj člen Provincie Bratislava – Praha P. Rastislav Dluhý CSsR. Program tábora zahŕňa každodenné slávenie Eucharistie, modlitbu, dobrovoľnícku prácu s deťmi a mládežou, fyzickú prácu, ale aj čas na zdieľanie. V pondelok 8. júla mali mladí misionári možnosť navštíviť mesto Shkodër na severe Albánska. Shkodër je centrom katolíkov v tejto prevažne moslimskej oblasti. Okrem svedectiev o histórii albánskej Cirkvi je v Shkodër možné vidieť aj znaky prenasledovania kresťanov

Čítať ďalej

Ikona Matky ustavičnej pomoci bola pravdepodobne namaľovaná niekedy koncom 15. storočia na Kréte. Kréta bola vtedy centrom prekvitajúcej ikonopiseckej školy, ktorej príkladom je i táto ikona. Podľa legendy, ktorá sa s ikonou Matky ustavičnej pomoci spája, ukradol túto maľbu z jedného kostola na Kréte taliansky kupec, ktorý ju potom priniesol do Ríma. Po niekoľkých pokusoch ukryť si túto korisť, sa ikona napokon dostala do Kostola svätého Mateja na mieste, ktoré je dnes známe ako Via Merulana. V tomto kostole bola potom vystavená, aby si ju mohli verejne uctiť veriaci. Určiť s istotou jej presný pôvod je nemožné; no to, že pochádza z Kréty, je prinajmenšom pravdepodobné. Ikonopisectvo na Kréte Od

Čítať ďalej

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci s vydavateľstvom Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa Slovo medzi nami pripravila slovenské vydanie dokumentu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Ekonómia v službe charizmy a poslania, ktorý bol predstavený v Ríme 6. marca tohto roku. „V uplynulých rokoch museli mnohé inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života čeliť ekonomickým problémom,“ uvádza sa v tlačovej správe pri príležitosti uvedenia tohto dokumentu. „Vzhľadom na túto situáciu Kongregácia vyzvala inštitúty, aby si viac uvedomovali dôležitosť ekonomických záležitostí a poskytla im kritériá a praktické inštrukcie pre správu majetku.   V tejto súvislosti sa konali dve medzinárodné sympóziá o správe majetku, na základe

Čítať ďalej

V našom kláštore v Kostolnej – Záriečí sa 21. až 23. júna 2019 sa konala už druhá duchovná obnova zameraná na proroka Jonáša. Kniha, ktorá má len štyri kapitoly, dokázala osloviť 31 účastníkov – tí sa mohli nájsť v samotnom príbehu Jonáša a v rozlišovaní Božej vôle. Aj počas tejto obnovy sme si pripomínali, čo nám Kniha proroka Jonáša jasne komunikuje: že Boh je milosrdný i láskavý, a má túžbu všetkých bez rozdielu pritiahnuť k sebe. Zo strany človeka stačí prejaviť ľútosť a robiť pokánie, ktoré začína zmenou našich postojov nelásky a neodpustenia. Práve tieto hnutia srdca nás otvárajú pre vnímanie Božej prítomnosti. Počas duchovnej obnovy vypomáhali členovia nášho spoločenstva

Čítať ďalej