Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Prorok Jonáš – ako rozpoznať a prijať Božiu vôľu

V našom kláštore v Kostolnej – Záriečí sa 21. až 23. júna 2019 sa konala už druhá duchovná obnova zameraná na proroka Jonáša. Kniha, ktorá má len štyri kapitoly, dokázala osloviť 31 účastníkov – tí sa mohli nájsť v samotnom príbehu Jonáša a v rozlišovaní Božej vôle. Aj počas tejto obnovy sme si pripomínali, čo nám Kniha proroka Jonáša jasne komunikuje: že Boh je milosrdný i láskavý, a má túžbu všetkých bez rozdielu pritiahnuť k sebe. Zo strany človeka stačí prejaviť ľútosť a robiť pokánie, ktoré začína zmenou našich postojov nelásky a neodpustenia. Práve tieto hnutia srdca nás otvárajú pre vnímanie Božej prítomnosti. Počas duchovnej obnovy vypomáhali členovia nášho spoločenstva Koral. Všetkým účastníkom a slúžiacim patrí veľká vďaka.

Komunita redemptoristov Kostolná – Záriečie

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved