Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Dokument Kongregácie pre inštitúty zasväteného života o ekonómii už aj v slovenčine

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci s vydavateľstvom Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa Slovo medzi nami pripravila slovenské vydanie dokumentu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Ekonómia v službe charizmy a poslania, ktorý bol predstavený v Ríme 6. marca tohto roku.

„V uplynulých rokoch museli mnohé inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života čeliť ekonomickým problémom,“ uvádza sa v tlačovej správe pri príležitosti uvedenia tohto dokumentu. „Vzhľadom na túto situáciu Kongregácia vyzvala inštitúty, aby si viac uvedomovali dôležitosť ekonomických záležitostí a poskytla im kritériá a praktické inštrukcie pre správu majetku.   V tejto súvislosti sa konali dve medzinárodné sympóziá o správe majetku, na základe ktorých boli následne vypracované Orientačné línie pre správu majetku v inštitútoch zasväteného života a v spoločnostiach apoštolského života a aktuálny dokument Ekonómia v službe charizmy a poslania“.

Dokument má v úmysle pokračovať v ceste uvažovania Cirkvi o majetkoch a ich spravovaní, chce pripomenúť a vysvetliť niektoré aspekty kánonických noriem, týkajúcich sa časných majetkov, navrhnúť niektoré nástroje plánovania a programovania, týkajúce sa riadenia diel. Chce tiež povzbudiť inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, aby prehodnotili ekonómiu vo vernosti charizme, „aby boli aj dnes pre Cirkev a pre svet svedectvom pozornosti voči všetkým chudobným a voči všetkým materiálnym, morálnym a duchovným biedam, aby spravovanie dobier vyjadrovalo prekonanie všetkého sebectva v logike evanjelia, ktoré nás učí dôverovať Božej Prozreteľnosti“ (pápež František, posolstvo účastníkom medzinárodného sympózia na tému „Spravovanie cirkevného majetku inštitútmi zasväteného života a spoločnosťami apoštolského života v službe ľudskosti a pre  poslanie v Cirkvi“, 8. marca 2014).

Dokument  Ekonómia v službe charizmy a poslania bol vydaný pre vnútornú potrebu členov KVRPS, v prípade záujmu je možné sa ozvať na mailovú adresu: kvrps@kvrps.sk.

Prevzaté:  Vittoria Terenzi,  Ufficio stampa – CIVCSVA / preklad:  sr. Jana Kurkinová, FMA

Zdroj: www.kvrps.sk

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved