Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

(Port-au-Prince, Haiti) – 27. júna slávime sviatok Matky ustavičnej pomoci. Na Haiti sa konala veľká slávnosť, pretože krajina bola 8. decembra 1942 zasvätená Matke ustavičnej pomoci Msgr. Le Gouazeom, arcibiskupom v Port-au-Prince. Sviatok Matky ustavičnej pomoci má pre haitský ľud špeciálny význam. Je to slávnosť, na ktorej ďakujú Bohu za príhovor Matky ustavičnej pomoci a prosia ju o pomoc, aby zachránila Haiti tak, ako to urobila v roku 1882. Už uplynulo 136 rokov, odkedy Panna Mária, pod menom Matka ustavičnej pomoci zasiahla v mene haitského ľudu tak, ako to urobila na svadbe v Káne. Epidémia cholery a kiahní, ktorá v roku 1882 spustila lavínu smrti v haitských rodinách, najmä

Read More

Dnes si pripomíname bl. Januára Mária Sarnelliho. 12. mája 1996 bol blahorečený pápežom Jánom Pavlom II. Stručný životopis Január Mária Sarnelli sa narodil v Neapole 12. septembra 1702. Bol synom baróna z Ciorani (Salerno) a v mladosti dostal vzdelanie primerané jeho šľachtickej vrstve. Po blahorečení jezuitu Francesca de Regis chcel vstúpiť ku jezuitom, hoci bol ešte len 14-ročný. Jeho otec ho ale odhovoril, pretože si myslel, že je príliš mladý na také dôležité rozhodnutie. Január, ktorý si vždy ctil otcove rady, sa teda zasvätil štúdiu práva a v roku 1722 ako 20-ročný dosiahol doktorát z cirkevného a občianskeho práva. Ako právnik sa stal členom Kongregácie rytierov právnikov a doktorov, ktorú spravovali Zbožní pracovníci

Read More

Prinášame vám aktuálnu knižnú ponuku nášho vydavateľstva. Knihy si môžete objednať na slovo@smn.sk, alebo na tel. čísle 0948 440 037.   Príbuzné články: 15. VÝROČIE ČASOPISU NA SLOVENSKU Vznik časopisu v USA PÁPEŽ POŽEHNAL ČITATEĽOV SLOVA MEDZI NAMI V decembri 1981 vzniklo v USA Slovo medzi nami DEJINY PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI REDEMPTORISTOV  PUBLIKÁCIE SV. ALFONZA – DUCHOVNÁ KLASIKA? Na medzinárodnom sympóziu redemptoristických vydavateľstiev 

Read More

Teraz, keď je Ján Pavol II. medzi vyhlásenými svätcami, si redemptoristi na celom svete pripomínajú rôzne udalosti, počas ktorých nám pápež preukázal svoje priateľstvo a blízkosť. Jednou z krásnych udalostí je aj jeho návšteva v našom kostole v Ríme, kde je originál obrazu Matky ustavičnej pomoci. Prinášame z nej pár spomienok. V nedeľu 30. júna 1991 ráno pápež Ján Pavol II. navštívil náš kostol a komunitu Sv. Alfonza v Ríme. Pozvalo ho naše generálne vedenie, ale pápež sám túžil navštíviť kostol na Via Merulana s ikonou Matky ustavičnej pomoci. Najprv pápež slávil svätú omšu v našom kostole. Koncelebrovali otec generálny predstavený P. Juan M. Lasso de la

Read More

Od rybára k Božiemu priateľovi Louise Perrottová: Pohľad na život svätého Petra V prvej časti svojho života bol malou rybou vo veľkom rybníku. Bol členom ohrozenej menšiny, žil v neistote zaostalej provincie mocnej Rímskej ríše. No keď začal nasledovať potulného rabína, jeho vplyv presiahol ďaleko za hranice jeho malého sveta – nielen na stránkach dejín, ale aj v srdciach všetkých tých, ktorí sa tiež stali učeníkmi Ježiša Krista. Príbeh muža, ktorý sa narodil ako Šimon, syn Jánov, a zomrel ako Peter “Skala”, je plný dramatických protikladov. Dokonca aj dnes sa pozostatky galilejskej rybárskej dediny, ktorú kedysi nazýval domovom, úplne odlišujú od veľkoleposti Baziliky svätého Petra, ktorá

Read More

Svätý Otec vymenoval 19. júna 2018 nového prezidenta Agentúry Svätej stolice pre hodnotenie a rozvoj cirkevných univerzít a fakúlt (AVEPRO). Je ním poľský profesor Andrzej Stefan Wodka, prezident Akadémie Alfonsiana – Vyššieho inštitútu morálnej teológie Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme, člen rehole redemptoristov. Úlohou agentúry AVEPRO je podporovať a rozvíjať kultúru kvality v rámci akademických inštitúcií priamo závislých od Svätej stolice a zabezpečiť im kvalitatívne kritériá platné na medzinárodnej úrovni. Agentúru zriadil v roku 2007 pápež Benedikt XVI. Doterajším prezidentom AVEPRO bol taliansky jezuita P. Franco Imoda z Pápežskej univerzity Gregoriana. Zdroj: Vatikánsky rozhlas Viac po poľsky TU. Súvisiace články: Rozhovor s P. Wodkom o kvalitnom štúdiu  (ENG) Andrzej Wodka viedol duchovné

Read More

Drahí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci a priatelia! “Kto vytrvá do konca, bude spasený” (Mt 10,22) Dnes si spomíname na ukrajinských mučeníkov, štyroch redemptoristov a mnohých mužov a ženy, ktorí zomreli za vieru počas sovietskeho prenasledovania v rokoch 1939-1989. Ich svedectvo Vykupiteľovi nás inšpiruje vytrvať v solidarite a misii dnešnému zranenému svetu. V skutočnosti dnes Ukrajina trpí kvôli hrozným dôsledkom vojny a násilia. V modlitbe za mier aj my prejavujeme solidaritu voči mierotvorcom, ktorí zápasia o vyriešenie súčasného konfliktu. Nech príhovor blahoslaveného Mikuláša, Vasiľa, Zenona a Ivana, ako aj príhovor mnohých ďalších, ktorých mená sú známe len Bohu, sprevádza ukrajinský ľud a všetkých, ktorí znášajú prenasledovanie

Read More

Dnes, 30. júna, s Cirkvou slávime spomienku blahoslaveného redemptoristu Januára Sarnelliho. Ponúkame vám list generálneho predstaveného redemptoristov Michaela Brehla: SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE - solidarita a misia Drahí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci a priatelia! Dnes slávime spomienku veľkého svedka Vykupiteľa, blahoslaveného Januára Máriu Sarnelliho, ktorý bol súčasníkom a blízkym  priateľom sv. Alfonza Máriu.  Jeho príbeh už poznáte. P. Január bol duchovným majstrom a veľmi známym spisovateľom, ktorý sa celý vložil do ohlasovania evanjelia opusteným a chudobným v najzaostalejších štvrtiach v okolí Neapola. Aktívne sa venoval  predovšetkým ženám, mladým chlapcom a mladým dievčatám, ktoré sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi a boli využívaní v prostitúcii, namáhavej práci a boli zapájaní

Read More
close

Zdieľajte príspevok..