DomovPosts Tagged ": Sv. Alfonz"

25. februára tohto roku si redemptoristi pripomenínajú 269 rokov od oficiálneho potvrdenia Kongregácie Svätou Stolicou (1749). Kongregáciu založil 9. novembra 1732 v Scale pri Neapole, Svätý Alfonz de Liguori (1696-1787). Cieľom nového spoločenstva bolo prinášať radostnú zvesť hojného vykúpenia najopustenejším. Na realizáciu tohoto cieľa vypracoval zakladateľ redemptoristov špeciálny plán ľudových misií. Po vyše 15 rokoch od svojho založenia a pôsobenia na ľudových misiách na rôznych miestach Neapolského kráľovstva mali redemptoristi už 4 komunity:  Ciorani, Pagani, Deliceto i Materdomini. V marci 1748, po tom, čo nastali priaznivé podmienky, sa Alfonz Luguori listom obrátil na pápeža s prosbou o možnosť predstavenia pravidiel novovzniknutej Kongregácie.

Čítať ďalej

Úvaha generálneho predstaveného Hovorí sa, že hoci história povolania každej osoby je iná, jedno majú spoločné: delikátnu a rozhodujúcu intervenciu Márie. Je potrebné poznamenať, že medzi svätými nachádzame takých, ktorí puto s Máriou, Ježišovou Matkou, prežívali oveľa intenzívnejšie. Sú svätí, pre ktorých puto s Máriou je oveľa hlbšie než obyčajný vzťah syna alebo dcéry k matke. Určite k takým „mariánskym svätcom“ môžeme započítať sv. Alfonza de Liguori. Táto skutočnosť žiadnym spôsobom neumenšuje ústredné miesto osoby Ježiša Krista v jeho spiritualite, teológii a morálke. To centrum je rozhodne kristologické. Sv. Alfonz totiž uvažoval, že keď nám už Boh dal Ježiša skrze Máriu, tak

Čítať ďalej

V talianskom meste Pagani sa 10. decembra 2017 o 11:00 v Auditóriu sv. Alfonza konalo predstavenie "Likér sv. Alfonza de Liguori - Horký elixír dlhovekosti".  Toto podujatie je prvým krokom, na ktorý tak dlho čakala asociácia spoločenského rozvoja s názvom "Svätá míľa". Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie občanov ohľadom udržateľného rozvoja, ako aj rozvoja historického, turistického, náboženského, ekonomického a spoločenského. Tým, že sa redemptoristi rozhodli zapojiť do tejto "pútnickej a turistickej cesty", dokážu v ľuďoch zvýšiť úctu k osobe sv. Alfonza vo svete. Na predstavení sa zúčastnili aj starosta mesta Pagani, Salvatore Bottone, rektor komunity redemptoristov v Pagani, P. Luciano Panella, riaditeľ asociácie “Svätá míľa" ("The

Čítať ďalej

Svätý Alfonz svoj nový Inštitút zasvätil pod ochranu Panny Márie Nepoškvrnene počatej. Bol hlboko presvedčený o tom výnimočnom privilégiu Márie, ktoré jej bolo udelené preto, aby ju pripravilo byť nepoškvrnenou svätyňou Ducha Svätého a Božou Matkou. Zároveň pevne veril, že toto privilégium jej bolo dané ako znamenie nádeje pre nás. Ona od samotného začiatku získala to, čo my máme nádejou dostať – copiosa redemptio, hojné vykúpenie. Milosť vykúpenia chránila Máriu pred pádom. Nás milosť vykúpenia môže pozdvihnúť po páde. Nepoškvrnené počatie jednoznačne ukazuje na to, čo Boh môže urobiť s našou krehkou a zranenou ľudskou prirodzenosťou. Mária je vykúpená, podobne ako my.

Čítať ďalej