DomovPosts Tagged ": Sv. Alfonz"

25. mája si pripomíname 146. výročie vzniku bratstva Matky ustavičnej pomoci a sv. Alfonza v Ríme. Sv. Alfonz Mária de Liguori je považovaný za jedného z najväčších mariánskych ctiteľov Cirkvi.   Úvaha generálneho predstaveného Hovorí sa, že hoci história povolania každej osoby je iná, jedno majú spoločné: delikátnu a rozhodujúcu intervenciu Márie. Je potrebné poznamenať, že medzi svätými nachádzame takých, ktorí puto s Máriou, Ježišovou Matkou, prežívali oveľa intenzívnejšie. Sú svätí, pre ktorých puto s Máriou je oveľa hlbšie než obyčajný vzťah syna alebo dcéry k matke. Určite k takým „mariánskym svätcom“ môžeme započítať sv. Alfonza de Liguori. Táto skutočnosť žiadnym spôsobom neumenšuje

Čítať ďalej

Rozšírenie morálneho učenia svätého Alfonza de Liguoriho je jedným z prejavov a príčin odmietnutia rigorizmu v devätnástom storočí – a to zvlášť medzi klérom. Svätý Alfonz (†1787), zakladateľ rehole redemptoristov, bol v roku 1816 vyhlásený za blahoslaveného, v roku 1839 za svätého a v roku 1871 za učiteľa Cirkvi. Jeho hlboké morálne úvahy, ktoré sa rozširovali s podporou Svätej stolice, vydláždili cestu víťazstvu nad rigoristickými pastoračnými praktikami, ktoré prevládali medzi klerikmi. Keď sa Alfonz v roku 1732 stal rehoľníkom, rigorizmus zohrával v katolíckej pastoračnej činnosti dôležitú úlohu. Bol to dôsledok boja s kvietizmom: hierarchia sa usilovala presadiť praktické dennodenné povinnosti

Čítať ďalej

26. mája sme slávili výročie vyhlásenia sv. Alfonza Mária de´Liguori, zakladateľa redemptoristov,  za svätého. Pripomeňme si, čo o ňom, ako o všestrannom umelcovi, ktorý vkladal celú svoju umeleckú tvorivosť do misií, napísal James Wallace, CSsR.   Najsilnejšou chvíľou na predávaní cien Oscara minulú jar bolo, keď sa zrazu na pódiu objavil Christopher Reeve na invalidnom vozíku. Bol sám a iba jeho samotná prítomnosť postavila publikum na nohy. Ale jeho slová boli hodné pamätania. Žiadal producentov, režisérov, hercov a ostatných umelcov, aby venovali viac času a peňazí tvorbe filmov, ktoré  budú zobrazovať reálne starosti a sociálne problémy, ktorým čelíme. Sv. Alfonz by s tým súhlasil. No on išiel ešte ďalej. Alfonz

Čítať ďalej

Vykúpenie je hojné nielen preto, že nás oslobodzuje z hriechu a všetkých jeho skutkov, ale tiež preto, že nám udeľuje nový život v Kristovi. Sv. Alfonz to vyjadruje tým, že porovnáva Ž 130, 7 s inými textami, ktoré hovoria o „hojnosti“ milosti a nového života, zvlášť u Jn 10, 10: Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie; a tiež Rim 5, 15: Ale s darom to nie je ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar; a Rim 5, 20:

Čítať ďalej