Domov2017máj (Stránka 4)

Pri príležitosti nedožitých stých narodenín Mons. Jorgeho Gottaua, prvého biskupa Añatuye, sa budú v dňoch 22., 23. a 24. mája konať v meste Añatuya (Argentína) rôzne podujatia.   Boží služobník Jorge Gottau Jorge Gottau sa narodil 23. mája 1917 v Esteban Gascón v oblasti Buenos Aires. Ako 12-ročný vstúpil do menšieho seminára redemptoristov v Bella Vista. V roku 1938 zložil rehoľné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa a ukončil štúdium filozofie a teológie vo Villa Allende. Dňa 19. októbra 1942 prijal kňazskú vysviacku a v nasledujúcich rokoch pôsobil ako farár v Darregueira v oblasti Buenos Aires. V roku 1956 bol zvolený za provinciálneho predstaveného argentínskych redemptoristov. V roku 1961 zriadila Svätá stolica v Argentíne niekoľko nových diecéz a medzi nimi

Čítať ďalej

Od 22. do 28. mája 2016 sa v Katedrále Sv. Martina v Bratislave konali Misie milosrdenstva. Nadviazali na misie, ktoré sa naposledy konali v Bratislave v rokoch 2010 a 1999. Konali sa v rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý začal na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015) a skončil 20. novembra 2016. Program zahŕňal sériu viacerých liturgických slávení v katedrále. Pridali sa k nim viaceré sprievodné udalosti duchovného a kultúrneho charakteru. Počas misií mohli všetci, ktorí prišli, prejsť jubilejnou bránou milosrdenstva. Putovanie a prechod bránou je spätý so získaním jubilejných odpustkov, teda odpustením časných trestov, ktoré sú následkami hriechov.

Čítať ďalej

List koordinátora, č. 27 (18.05.2017) Drahí spolubratia, drahé sestry, drahí laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa, drahí partneri v misii. Pred dvoma týždňami sa v Madride skončil kongres o Matke ustavičnej pomoci. Kongres začal tretiu fázu slávenia 150. výročia zverenia ikony Matky ustavičnej pomoci redemptoristom. Ďakujem prípravnej komisii, provincii Madrid a tiež prednášateľom a účastníkom zo všetkých 14 jednotiek KRE za ich angažovanosť, pohostinnosť, prítomnosť a entuziazmus. Jedným z prvkov tejto fázy jubilea je putovanie dvoch ikon MUP, požehnaných pápežom Františkom, ktoré navštevujú naše komunity v KRE. Hlavným cieľom týchto návštev ikon je oživenie úlohy zadanej blahoslaveným pápežom Piom IX., aby sme „urobili Máriu známou“ po celom

Čítať ďalej