Domov2017máj (Stránka 4)

Redemptoristi v Bolívii prežili prostredníctvom rozličných podujatí veľmi požehnaný týždeň plný milosti. Konalo sa každoročné stretnutie misionárov. Tento rok bolo prvýkrát otvorené aj pre rehoľné sestry, ktoré majú podiel na redemptoristickej charizme a Partnerov v misii - laikov. Tešíme sa, že sa naše misijné partnerstvo s laikmi rok čo rok prehlbuje. Na stretnutí sme viac spoznali misijnú prácu sestier rehoľníčok a laických Partnerov v misii. Na stretnutí sme uvažovali o tom, ako môžme v budúcnosti viac spojiť kreativitu a dary v spoločnej službe misií. Ďalším podujatí boli duchovné cvičenia, ktoré viedol P. José Ulysses Da Silva, C.Ss.R. z brazílskej Provincie Recife. Vo svojich príhovoroch

Čítať ďalej

V dňoch 28. až 30. apríla 2017 hostila Univerzita De Paul v Chicagu, USA,  medzinárodné stretnutie o ekumenizme. Témou bolo "Zhromaždení v Mojom Mene: Ekumenizmus vo svete”. Podnetom podujatia bola spomienka na 500. výročie protestantskej reformácie, ktorú započal Martin Luther v roku 1517.  Rečníci prišli z rôznych častí sveta. Prednášal aj P. Vimal Tirimanna, CSsR, profesor systematickej morálnej teológie z Alfonziánskej Akadémie. Hovoril na tému "Rozdelenia v minulosti a ekumenické dialógy v súčastnosti: Sú tieto prvky Božím plánom prozreteľnosti?" Medzi ďalšími rečníkmi boli profesor Paul Murray z Durhamskej  univerzity (Anglicko); Felix Wilfred (India) z Univerzity Chennai (India); Mark Chapman z Oxfordskej univerzity (Anglicko); Teresa Okure

Čítať ďalej

Spolubratia, ktorí  za zúčastnili na Kapitule provincie Denver pri nádhernej mariánskej svätyni v redemptoristickom  rekolekčnom centre.   99 redemptoristov provincie Denver, viceprovinciál jednotky Manaus, P. Ronaldo Mendonça de Oliveira a viceprovinciál jednotky Nigéria, P. Kingsley Onyekuru, sa stretli na kapitule v rekolekčnom centre Picture Rocks v meste Tucson.     Zdroj: cssr.news Príbuzné články: Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu Solidarita s Venezuelou (2017) Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou v krajine 92 rokov redemptoristov misionárov vo Venezuele Pápež František vyzýva k ukončeniu násilia vo Venezuele Redemptoristi v Indii spoznávajú iné náboženské tradície (Majella) Indická provincia Liguori má 25 rokov V Austrálii sa slávil sviatok sv. Alfonzy, indickej svätice Redemptoristi v Európe Redemptoristi v Afrike

Čítať ďalej

Streda, 19. apríla 2017 Vo Viedni, na Maria am Gestade, sa každý mesiac stretáva skupina ľudí, aby spolu zakúsili biblickú drámu. Skupina biblickej drámy na Maria am Gestade je otvorenou skupinou, to znamená, že ktokoľvek sa môže kedykoľvek pripojiť. Dá sa pridať aj na jeden večer, aby ste skupinu spoznali, alebo prežili svoju prvú skúsenosť s biblickou drámou. Ďalšie informácie môžete získať mailom alebo telefonicky: hans.huetter@cssr.at (+43 664 4023 005). Na rok 2016-2017 sú plánované stretnutia v termínoch: Streda 19. apríla od 19:00 do 22:00 Streda 17. mája od 19:00 do 22:00 Streda 14. júna od 19:00 do 22:00 Na našom prvom stretnutí sme hľadali hlavný motív pre ďalšie

Čítať ďalej