Domov2017máj (Stránka 4)

List koordinátora, č. 27 (18.05.2017) Drahí spolubratia, drahé sestry, drahí laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa, drahí partneri v misii. Pred dvoma týždňami sa v Madride skončil kongres o Matke ustavičnej pomoci. Kongres začal tretiu fázu slávenia 150. výročia zverenia ikony Matky ustavičnej pomoci redemptoristom. Ďakujem prípravnej komisii, provincii Madrid a tiež prednášateľom a účastníkom zo všetkých 14 jednotiek KRE za ich angažovanosť, pohostinnosť, prítomnosť a entuziazmus. Jedným z prvkov tejto fázy jubilea je putovanie dvoch ikon MUP, požehnaných pápežom Františkom, ktoré navštevujú naše komunity v KRE. Hlavným cieľom týchto návštev ikon je oživenie úlohy zadanej blahoslaveným pápežom Piom IX., aby sme „urobili Máriu známou“ po celom

Čítať ďalej

Redemptoristi v Bolívii prežili prostredníctvom rozličných podujatí veľmi požehnaný týždeň plný milosti. Konalo sa každoročné stretnutie misionárov. Tento rok bolo prvýkrát otvorené aj pre rehoľné sestry, ktoré majú podiel na redemptoristickej charizme a Partnerov v misii - laikov. Tešíme sa, že sa naše misijné partnerstvo s laikmi rok čo rok prehlbuje. Na stretnutí sme viac spoznali misijnú prácu sestier rehoľníčok a laických Partnerov v misii. Na stretnutí sme uvažovali o tom, ako môžme v budúcnosti viac spojiť kreativitu a dary v spoločnej službe misií. Ďalším podujatí boli duchovné cvičenia, ktoré viedol P. José Ulysses Da Silva, C.Ss.R. z brazílskej Provincie Recife. Vo svojich príhovoroch

Čítať ďalej

V dňoch 28. až 30. apríla 2017 hostila Univerzita De Paul v Chicagu, USA,  medzinárodné stretnutie o ekumenizme. Témou bolo "Zhromaždení v Mojom Mene: Ekumenizmus vo svete”. Podnetom podujatia bola spomienka na 500. výročie protestantskej reformácie, ktorú započal Martin Luther v roku 1517.  Rečníci prišli z rôznych častí sveta. Prednášal aj P. Vimal Tirimanna, CSsR, profesor systematickej morálnej teológie z Alfonziánskej Akadémie. Hovoril na tému "Rozdelenia v minulosti a ekumenické dialógy v súčastnosti: Sú tieto prvky Božím plánom prozreteľnosti?" Medzi ďalšími rečníkmi boli profesor Paul Murray z Durhamskej  univerzity (Anglicko); Felix Wilfred (India) z Univerzity Chennai (India); Mark Chapman z Oxfordskej univerzity (Anglicko); Teresa Okure

Čítať ďalej

Spolubratia, ktorí  za zúčastnili na Kapitule provincie Denver pri nádhernej mariánskej svätyni v redemptoristickom  rekolekčnom centre.   99 redemptoristov provincie Denver, viceprovinciál jednotky Manaus, P. Ronaldo Mendonça de Oliveira a viceprovinciál jednotky Nigéria, P. Kingsley Onyekuru, sa stretli na kapitule v rekolekčnom centre Picture Rocks v meste Tucson.     Zdroj: cssr.news Príbuzné články: Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu Solidarita s Venezuelou (2017) Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou v krajine 92 rokov redemptoristov misionárov vo Venezuele Pápež František vyzýva k ukončeniu násilia vo Venezuele Redemptoristi v Indii spoznávajú iné náboženské tradície (Majella) Indická provincia Liguori má 25 rokov V Austrálii sa slávil sviatok sv. Alfonzy, indickej svätice Redemptoristi v Európe Redemptoristi v Afrike

Čítať ďalej