Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Sampore zasadali Konferencie vyšších rehoľných predstavených

V dňoch 24. – 25. apríla 2017 sa v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore uskutočnilo plenárne zasadnutie Konferencie vyšších rehoľných predstavených za prítomnosti dvadsiatich štyroch vyšších rehoľných predstavených, ako aj pozvaných hostí.

Medzi hlavné body programu plenárneho zasadania patrili možnosti užšej spolupráce s Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí. O tejto téme spoločne referovali predseda KVRP P. Václav Hypius CSsR, ako aj predsedníčka KVPŽR sr. Jana Kurkinová, FMA: Prítomní podporili víziu intenzívnej spolupráce oboch konferencií na poli apoštolátu a svedectva rehoľného života na Slovensku.

Uskutočnili sa aj voľby podpredsedu KVRP a členov rady, ktorým sa končilo trojročné volebné obdobie. Za podpredsedu bol opätovne zvolený jasovský opát P. Ambróz Martin Štrbák OPraem, do rady KVRP bol opätovne zvolený P. Vladimír Kasan OSB a na prvé obdobie bol zvolený P. Tomáš Lesňák OFMConv.

Provinciál saleziánov don Jozef Ižold informoval o ukončenom procese blahorečenia Títusa Zemana a o aktivitách, ktoré budú súvisieť so slávnosťou blahorečenia v septembri 2017.

Hosťom stretnutia bol vladyka Milan Chautur, ktorý je predsedom Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri KBS. Vo svojom príhovore zdôraznil význam autority v rehoľných spoločenstvách.

Kňaz košickej arcidiecézy Slavomír Engel predstavil Asociáciu pútnických organizácii a poprosil prítomných o spoluprácu pri poskytovaní pomoci pútnikom.

Príspevok predniesol aj benediktín Michal Mária Kukuča, ktorý prezentoval novinky v internetovom portáli www.rehole.sk

Oficiálny program bol ukončený spoločnou svätou omšou, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur.

TK KBS informoval Oskar J. Vaľko OP

Zdroj

Príbuzné články:

Provincia Bratislava – Praha si zvolila nové vedenie

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved