Domov2016júl (Stránka 2)

Zatiaľ, čo v mnohých krajinách sa Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci uskutočnil v rámci dlhoročných a tradičných novén k Matke ustavičnej pomoci, v Albánsku sa tento sviatok slávil prvýkrát za 150 rokov, odkedy nám Pius IX. zveril úlohu urobiť ju známou. Preto sa obe slávnosti v tejto misijnej krajine spojili, ako si to táto príležitosť zasluhovala. Je pravdou, že Matka ustavičnej pomoci (alebo ako ju poznajú na tomto mieste: Nëna e ndihmes së Perhershme) zatiaľ nie je takou populárnou, ale v tento deň chceli byť všetci účastní na slávnosti ku cti našej Panej. Nádherný kostol, plný kvetov, bol svedkom prítomnosti mnohých veriacich, ktorí mohli pochopiť  význam a pobožnosť tohto

Čítať ďalej

Od 5. do 20. júla prežívalo 14 detí oázové leto v Bušovciach a Rodinkove (pri Belušských Statinách). Väčšia časť detí je súčasťou misijného spoločenstva Rieka Života. Tieto letné stretnutia sú vyjadrením snahy ponúknuť deťom a mládeži kresťanskú formáciu. Deti mohli zakúšať  blízkosť Boha cez sviatosti a uvažovaním o význame krstu. Čas, ktorý trávili pred svätostánkom a pri modlitbe ruženca niesol názov "hodinky milosrdenstva." V prednáškach si okrem iného pripomínali aj symbol zrniečka, ktorý výrazne hovorí o potrebe duchovného rastu, ktorý zahŕňa aj zomieranie sebe a službu druhým. Počas obnovy mali deti možnosť hľadať spôsoby služby druhým. Vzájomne si prejavovali pomoc podľa vzoru Milosrdného

Čítať ďalej

Posledný "slovenský" týždeň prípravy na doživotné sľuby prebehol v komornejšej zostave. Šiesti študenti absolvovali prednášky P. Petra Hertela, a P. Michala Zamkovského (Bratislavská viceprovincia), P. Dávida Horáčka a P. Jozefa Michalčíka (Pražská provincia). Študenti sa oboznámili s prácou redemptoristov na Slovensku a v Čechách. Jeden deň strávili s laickými spoločenstvami v Rodinkove. V nedeľu poobede sa skupina redemptoristov presunie do Poľska, kde spoločne absolvujú záver mesiaca obnovy. Ďalší program: 25.- 31.7.- účastníci obnovy v Krakove na SDM a stretnutí s pápežom – 27. 7. deň Alfonziánskej mládeže – P. Marcel Kovaľ 1.-2.8.- Tuchow 2.8.- ukončenie spoločného mesiaca obnovy 6.-14.8. – redemptoristi jednotky Bratislava a Varšava na duchovných cvičeniach

Čítať ďalej

Odporúčame dnes sledovať TV LUX 14:40  Misie milosrdenstva (Ježiš v Cirkvi) Záznam z homílii Misie milosrdenstva, ktoré sa konali v katedrále sv. Martina v Bratislave. Záznam homílií z Misií milosrdenstva 20:25  Duchovná poradňa (o. Michal Zamkovský: Čo prináša pokoj?) Ak Duch Svätý vanie aj mimo Katolíckej cirkvi, ako je možné, že ten istý duch káže katolíkom uznávať pápeža a protestantom, že ho uznávať nemajú?

Čítať ďalej