Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Svätom roku milosrdenstva pripravili arcidiecéznu púť v Gaboltove

Gaboltov  je jedno z  najstarších pútnických miest severo-východného Slovenska. Gaboltovská púť na mariánsku horu v Košickej arcidiecéze sa konala  počas víkendu od soboty 16.7 do nedele 17.7. Púť sa konala aj za nepriaznivého počasia a opäť privítala tisíce pútnikov z blízkeho aj vzdialeného okolia, vrátane predstaviteľov štátnej správy, územnej a miestnej samosprávy, spoločenského a verejného života.

Arcidiecézna púť v  Svätom roku milosrdenstva začala už v sobotu ráno o 9.00 hodine Cestou svetla, po ktorej nasledovala o 11.00 hodine svätá omša, ktorú  celebroval viceproviniciál redemptoristov a predseda KVRP páter Václav Hypius. Pred hodinou božieho milosrdenstva sa  konala prednáška a rozjímanie o božom milosrdenstve, ktorú viedli sestry z  Kongregácie božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova. Pútnici sa o 15.00 hodine pomodlili Korunku k božiemu milosrdenstvu.  Otváraciu odpustovú svätú omšu o 18.00 hodine celebroval košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober, ktorý v kázni pripomenul, že slávime Jubilejný rok milosrdenstva, kedy môže prijať mnohé milosti a priblížiť sa viac k milosrdenstvu Otca, aj cez Máriu z hory Karmel. Gaboltovská diecézna svätyňa je určená ako chrám s Bránou milosrdenstva, ktorá nás pozýva vstúpiť viac do pôsobenia milosrdného Boha. „Brána je otvorená a srdce má byť tiež.“  Vo večerných hodinách vystúpila s umelecko-duchovným pásmom mládež z farnosti Mokroluh v spolupráci s CZŠ v Bardejove. Nasledovala sv. omša novokňazov Košickej arcidiecézy a ich novo kňazské požehnanie pútnikom. Koniec sobotňajšieho dňa vyvrcholil  polnočnou  sv. omšou, ktorú slúžil o. Marián Kuffa zo Žakoviec. V kázni poukázal na Máriu ako Božiu Matku  a mamu všetkých ľudí, ktorá sa prihovára u svojho syna Ježiša Krista za nás. Jeho kázeň bola osobným svedectvom ako Panna Mária pôsobila v jeho osobnom živote aj skrze jeho vlastnú matku na ceste životom a povolania.

V nedeľu na mariánskej hore pokračoval program aj za nepriaznivého počasia a stáleho dažďa cez farskú sv. omšu. Pútnické miesto Gaboltov spravujú od roku 2001 redemptoristi. Vyvrcholením púte bola nedeľná slávnostná svätá omša o 10.30, ktorú celebroval rožňavský biskup  Stanislav Stolárik. Vo svojej homílii poukázal na ukončenie jubilejného 150. výročia verejnej úcty k ikone Matky ustavičnej pomoci, ktorá je symbolom misii redemptoristov. „Prežívame mimoriadny Rok milosrdenstva, v ktorom je  silno prítomný mariánsky prvok lásky…, lebo láska Panny Márie a Božie milosrdenstvo ladia spolu.“ Po slávnostnom požehnaní na záver odpustovej slávnosti, ale aj po každej sv. omši bolo požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie. Ako prejav jednoty a modlitieb za sv. Otca Františka, bol zaslaný telegram, ktorým prítomní vyjadrili  úctu, oddanosť a túžbu tvoriť s Petrovým nástupcom  osobitné spoločenstvo jednoty.

Panna Mária Škapuliarska – Gaboltovská, oroduj za nás!

Bc. Jarmila Mančáková

Prečítajte si aj tlačovú správu TKKBS o púti:  tlačová správa TKKBS

Gaboltov púť 2016

Gaboltov púť 2016

Gaboltov púť 2016

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved