Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi, ktorí pracujú v Bielorusku, ďakovali Bohu za 25 rokov služby v tejto krajine

V sobotu 8. novembra 2014 redemptoristi, ktorí pracujú v Bielorusku, ďakovali Bohu za 25 rokov služby v tejto krajine.

Na začiatku misijnej práce redemptoristov V Bielorusku, im počas audiencie v Ríme, kde boli na púti so skupinou farníkov, sv. Ján Pavol II. povedal: „Žehnám redemptoristom, buďte prítomní v Bielorusku.“ Toto Božie požehnanie prinieslo nádherné ovocie v podobe domov: Grodno, Brzostowica Wielka, Porzecze, Nowa Ruda, Minsk a dočasne aj: Wołpa, Ejsmonty, Makarowce a Repla.

Najskôr veriaci z Grodna a z ostaných redemptoristických farností so svojimi pastiermi pokľakli pred Kristom v Najsvätejšej Sviatosti, aby poďakovali za jeho milosti. Potom páter dr. Andrzej Szczupał, CSsR predstavil vo svojej prednáške históriu diela synov sv. Alfonza de Liguori v Bielorusku.

Hlavným celebrantom na slávnostnej sv. omši bol pomocný biskup Grodenskej diecézy Józef Staniewski. Obetovali ju aj za zomrelých pátrov, ktorí kedysi v tejto zemi pracovali: Franciszek Krakowski, Wenante Wilkosz a Jan Bartos. Prítomné boli aj rehoľné sestry, ktoré spolupracujú s redemptoristami: nazaretanky (Kongregácia sestier Najsvätejšej rodiny z Nazareta) spolu s provinciálnou prestavenou, školské sestry notredamky (Kongregácia školských sestier de Notre Dame) a sestry z Kongregácie služobníc Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

V homílii biskup poďakoval pátrom za vytrvalú prácu a požiadal ich, aby naďalej boli dobrými misionármi a pastiermi v Bielorusku. Odovzdal im pozdrav od ordinára biskupa Aleksandra Kaszkiewicza so želaním, aby ľudí, ktorí im boli zverení, držali pevne za ruku a viedli ich po cestách Božieho Milosrdenstva. Na záver redemptoristi darovali obidvom biskupom svoj nový modlitebník a nový medailón Matky ustavičnej pomoci (pripravený k 150. výročiu odovzdania ikony Matky ustavičnej pomoci redemptoristom) ako výraz vďačnosti, duchovného spojenia a ďalšej harmonickej spolupráce. Po sv. omši sa všetci stretli pri občerstvení a dostali pamiatkové prospekty s modlitbou k Matke ustavičnej pomoci a s historickým prehľadom.

Redemptoristi v Bielorusku majú za sebou prvú etapu práce: organizáciu domov, výstavbu pastoračného centra v Grodne, opravy kostolov v Brzostowici, Porzeczi i Nowej Rude, založenie domu v Minsku. Redemptoristi chcú teraz posilňovať komunity, ktoré sú im zverené a ďalej rozvíjať misijno-rekolekčnú prácu v Bielorusku. Majú veľkú radosť z viacerých miestnych povolaní – v súčasnej dobe pochádza z Grodňanskej oblasti už sedem pátrov. Dúfajú, že budú aj ďalšie povolania a prosia Najsvätejšieho Vykupiteľa o nových kňazov a bratov, aby hojné vykúpenie mohlo byť ohlasované všetkým chudobným a opusteným.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved