Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi oslávili koniec Jubilejného roka Matky ustavičnej pomoci

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi) oslávila 27. júna 2016 záver Jubilejného roka Matky ustavičnej pomoci. Redemptoristi prežívali Jubilejný rok pri príležitosti 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci. Veriaci mali možnosť v tomto roku získať za obvyklých podmienok úplné odpustky pri návšteve akéhokoľvek redemptoristického kostola, v ktorom je ikona Matky ustavičnej pomoci verejne uctievaná. Práve o rok neskôr oslávili záver aj slovenskí redemptoristi. V rámci osláv mala 26. júna Komunita redemptoristov v Kostolnej – Záriečí Deň otvoreného kláštora a komunita v Banskej Bystrici zasa Farský deň. Komunita v Podolínci  mala 27. júna  procesiu s ikonou ulicami mesta. Komunita na Puškinovej mala slávnostnú omšu, ktorú slúžil novokňaz Peter Kvetan. Po omši si veriaci uctili ikonu Matky ustavičnej pomoci (ktorá bola vyexpedovaná z Ríma 3. februára 1936). Po omši bolo agapé. Komunita Kramáre mala okrem večernej svätej omše vo farskom kostole aj slávnostnú svätú omšu o 15:00 v Kaplnke Matky ustavičnej pomoci v Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch.

„Bol to rok milostí. Rímskokatolícki aj gréckokatolícki redemptoristi organizovali aj púte do kostola Sv. Alfonza v Ríme, v ktorom sa nachádza originálny obraz Matky ustavičnej pomoci, ktorého obnovená verejná úcta trvá už 150 rokov (od 26. apríla 1866). V každom kostole redemptoristov tiež prebieha tzv. “ustavičná novéna,“ každú stredu alebo sobotu. V tomto roku bolo badať oživenie tejto formy mariánskej nábožnosti. Veriaci prejavili osvojenie si pobožnosti aj tým, že prinášali na lístkoch svoje poďakovania a prosby a vkladali ich do schránok pripravených na novénu, počas ktorej boli čítané,“ vymenúva aktivity Jubilejného roka Rastislav Dluhý z komunity Bratislavskej viceprovincie.

Na Slovensku mali redemptoristi každý týždeň novénu k Matke ustavičnej pomoci (v stredu alebo v sobotu). Prijali pozvania na prezentácie, prednášky a obnovy o Matke ustavičnej pomoci pre farnosti, alebo skupiny kňazov. Na Puškinovej ulici v Bratislave prebieha od soboty deväťdňová novéna pred sviatkom Matky ustavičnej pomoci. Je vždy na konci svätej omše, ktorá je o 18:00 v kostole Sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou programu jubilejného roka boli i Misie milosrdenstva v Bratislave. Špeciálne relácie o Matke ustavičnej pomoci vysielali TV LUX a Rádio LUMEN. O Jubilejnom roku sa dozvedeli viac aj čitatelia časopisu Slovo medzi nami. O slávnostiach sa môžu záujemcovia viac dozvedieť zo stránky iconoflove.org. V záverečný deň, na sviatok Matky ustavičnej pomoci (27. júna 2016), TV LUX vysielala novénu, ktorej záznam bol zhotovený počas Misií milosrdenstva.

Súčasťou slávností uzatvárajúcich Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci bola slávnostná Eucharistia v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, ktorú 26. júna o 16:00 h celebroval kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Záujemcovia ju mali možnosť  sledovať online o 18:00 na stránke Shalom World TV.

27. júna, v deň ukončenia Jubilejného roku Matky ustavičnej pomoci sa u redemptoristov začal tzv. „Misionársky rok s Matkou ustavičnej pomoci.“ Jeho cieľom je ohlasovať evanjelium pomocou tajomstiev obsiahnutých v ikone (vtelenie, utrpenie, zmŕtvychvstanie, oslávenie).

 Zaver roka MUP Puškinova

Zaver roka MUP Puškinova

Zaver roka MUP Puškinova

Zaver roka MUP Zbor

Zaver roka MUP Agape

Zaver roka MUP Agape

Viac fotiek z Osláv Záveru Roka Matky ustavičnej pomoci 

Autor: Alžbeta Prokopová

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved