Domov2016júl (Stránka 2)

Posledný "slovenský" týždeň prípravy na doživotné sľuby prebehol v komornejšej zostave. Šiesti študenti absolvovali prednášky P. Petra Hertela, a P. Michala Zamkovského (Bratislavská viceprovincia), P. Dávida Horáčka a P. Jozefa Michalčíka (Pražská provincia). Študenti sa oboznámili s prácou redemptoristov na Slovensku a v Čechách. Jeden deň strávili s laickými spoločenstvami v Rodinkove. V nedeľu poobede sa skupina redemptoristov presunie do Poľska, kde spoločne absolvujú záver mesiaca obnovy. Ďalší program: 25.- 31.7.- účastníci obnovy v Krakove na SDM a stretnutí s pápežom – 27. 7. deň Alfonziánskej mládeže – P. Marcel Kovaľ 1.-2.8.- Tuchow 2.8.- ukončenie spoločného mesiaca obnovy 6.-14.8. – redemptoristi jednotky Bratislava a Varšava na duchovných cvičeniach

Čítať ďalej

Odporúčame dnes sledovať TV LUX 14:40  Misie milosrdenstva (Ježiš v Cirkvi) Záznam z homílii Misie milosrdenstva, ktoré sa konali v katedrále sv. Martina v Bratislave. Záznam homílií z Misií milosrdenstva 20:25  Duchovná poradňa (o. Michal Zamkovský: Čo prináša pokoj?) Ak Duch Svätý vanie aj mimo Katolíckej cirkvi, ako je možné, že ten istý duch káže katolíkom uznávať pápeža a protestantom, že ho uznávať nemajú?

Čítať ďalej

Na Slovensku prvýkrát prebieha mesiac duchovnej obnovy pre redemptoristov Konferencie Európa pred doživotnými sľubmi. V tomto roku sa na celej tejto obnove zúčastňujú 6 redemptoristi z Poľska, Talianska a Slovenska. Okrem redemptoristov pred doživotnými sľubmi boli na obnove v čase od 4. do 16.7 aj 7 kňazi a bratia z Poľska, ktorí slávia 10 rokov od ukončenia prvotnej formácie. Niektorých prednášok sa zúčastnili aj niektorí naši kňazi a bratia. Prvá časť obnovy sa koná od 4. 7. do 24. 7. V nedeľu sa končí jej prvá časť, ktorá prebieha na Slovensku v našom rehoľnom dome v Kostolnej - Záriečí. Druhá časť sa uskutoční v Krakove,

Čítať ďalej

Misijné spoločenstvá Rieka Života a Calvary sa každoročne stretávajú, aby sa vzájomne povzbudili, načerpali a prežili spolu čas formácie. Od 15. do 20. júla sa v Rodinkove pri Belušských Slatinách P. Michal Zamkovský prihováral 130 členom misijných spoločenstiev pri redemptoristoch. Okrem neho sa stretnutia zúčastnili ďalší traja redemptoristi a jeden diecézny kňaz. Obsahom príhovorov boli úvahy nad nosnými témami liturgických čítaní 12., 13., 14. a 15. nedele cez rok. P. Zamkovský pripomínal, že kľúčovými témami posledných nedeľných liturgických čítaní bolo objavovanie, nasledovanie a odovzdávanie Krista, duchovný boj a Kristus - milosrdný Samaritán. Po úvahách sa v malých skupinách členovia spoločenstiev

Čítať ďalej