Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

AUDIT ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

AUDIT ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU KAŽDÉHO REDEMPTORISTU & KAŽDEJ REDEMPTORISTICKEJ KOMUNITY

 1. Plní vďačnosti sa radujeme z bláznivej lásky Boha Otca k celému ľudstvu: Celý život je vzácnym darom, ktorý sa má sláviť.
 • Žijem ako redemptorista život vďačnosti za to kým som a čo som dostal?  Dôverujem Prozreteľnosti?  Je môj misionársky redemptoristický život svedectvom vďačnosti a dôvery v Prozreteľnosť?
 • Žijeme ako redemptoristická komunita životom vďačnosti?
 1. Ostávame slobodní; žijeme životom v odpútanosti (distacco):  

Nemusíme “byť vlastnení” našim vlastníctvom. Nie sme zviazaní množstvom vlastníctva, ktoré máme ochraňovať.

 • Rastiem ako redemptorista, vďaka milosti, vo vnútornej slobode?  Ktoré veci považujem za svoje osobné vlastníctvo? Čo, alebo kto ma zväzuje? Aké miesto majú v mojom živote telefón, počítač, auto, alkohol, TV a pod.?
 • Je naše redemptoristické spoločenstvo svedkom života v slobode?
 1. Tešíme sa, že máme veľký podiel na  živote v spoločenstve:

Je požehnaním, keď dokážeme dávať aj z našich skromných zdrojov, nielen z nášho prebytku.

 • Dokážem ako redemptorista dávať svoj život a svoje skromné prostriedky radostne a štedro?  Vydávam svojej komunite transparente účet zo spravovania prostriedkov?   Nakoľko som verný účasti pri spoločnom stolovaní, komunitnej rekreácii, komunitnému štúdiu a komunitnej modlitbe?  Pracujem dostatočne poctivo? Venujem dostatočnú pozornosť slabším členom v komunite?
 • Dokážeme sa ako redemptoristické spoločenstvo štedro a radostne deliť svojim život a zo svojich často skromných prostriedkov?
 1. Žijeme jednoducho “život hojného vykúpenia” aby aj iní mali podiel na hojnom živote:

Konzumujeme iba toľko, koľko potrebujeme.  

 • Snažím sa ako redemptorista o to, aby som nespotreboval viac než naozaj potrebujem?  Uvedomujem si koľko sa dnes plytvá? Chránim našu zem? Uvedomujem si ako žijú chudobní v mojom okolí a v mojej krajine?
 • Obmedzuje sa naša redemptoristická komunita vo svojej spotrebe len na to najnutnejšie?

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved