Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Klement Mária Hofbauer a Vianoce

Sv. Klement miloval vianočné sviatky. Jedno znázornenie ho sprevádzalo celý život.

Tento príspevok bol uverejnený v Klementských listoch č. 4/2018.

Klement zvlášť miloval Vianoce a vždy ich aj náležite slávil. Vo svojej rodine, neskôr aj vo svojom spoločenstve, predovšetkým vo Varšave so sirotami a neskôr vo Viedni v Sv. Uršule. Piesňami, dojemnou atmosférou so sviečkami, nápojmi a vianočným pečivom… Vianočný stromček vtedy ešte neexistoval. No jasličky nemohli chýbať.

 

Klement Hofbauer, patrón Viedne – s Máriou a Dieťaťom nad Viedňou

 

Vo Varšave a vo Viedni mu záležalo na tom, aby boli vianočné bohoslužby naozaj krásne, so slávnostným vianočným hudobným doprovodom – aj od súčasných skladateľov. „Milostivý obraz“, ku ktorému mal Klement osobný vzťah a má súvislosť aj s udalosťou príchodu Boha v podobe Dieťaťa – mal Klement počas tých desaťročí stále so sebou. Bola to napodobenina Pražského Jezuliatka. Toto Dieťa Ježiš bolo vystavené aj 15. marca 1820 v izbe, kde Klement zomieral. Dnes môžeme toto Klementovo Pražské Jezuliatko vidieť v Múzeu sv. Klementa v Maria am Gestade. Klement, ktorý mal narodeniny len krátko po Vianociach (26. 12.), videl v „príchode Boha v dieťati veľký dar Boha svetu, za čo by sme mu mali stále ďakovať.“ Preto boli Vianoce jedným z jeho najobľúbenejších sviatkov.

 

Pohľad na Múzeum sv. Klementa v Maria am Gestade

 

Pražské Jezuliatko je jedno z najznámejších zázračných milostivých zobrazení Ježiša na svete. Nachádza sa v kostole Panny Márie Víťaznej v karmelitánskom kláštore v Prahe. Socha z obdobia renesancie vysoká 47 centimetrov predstavuje Ježiša vo veku okolo troch rokov. Je dielom neznámeho umelca zo 16. storočia. Drevená socha je pokrytá farebným voskom. Jezuliatko pravou rukou žehná, v ľavej drží jablko s krížom, symbol vlády nad svetom. Výraz jeho tváre a kučeravé vlasy naznačujú španielsky pôvod.

 

Pražské Jezuliatko

 

Autor: plv

Zdroj: www.redemptoristen.com

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Narodenie sv. Klementa Mária Hofbauera

Apoštolát pera sv. Klement Hofbauera

Laická spiritualita podľa sv. Klementa Hofbauera

Seminár o sv. Klementovi Hofbauerovi

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved