Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Portugalsku sa stretla pracovná skupina Partnerstvo v misii

Pracovná skupina Partnerstvo v misii sekretariátu pre evanjelizáciu Konferencie Európa sa prvýkrát stretla v dňoch 19. až 21. októbra vo Vila Nova de Gaia (Porto). Jej členmi sú Susana Braguês (Portugalsko), Bohuš Živčák (Bratislava – Praha), P. Martin Leitgöb (Viedeň – Mníchov) a Eric Corsius (Sv. Klement). Časti stretnutia sa zúčastnili aj P. Rui Santiago (provinciálny vikár z Portugalska) a P. Johannes Römelt (koordinátor Konferencie Európa).

V procese apoštolskej a štrukturálnej obnovy sú všetky oblasti práce navzájom prepojené, preto je aj Partnerstvo v misii neoddeliteľnou súčasťou revitalizácie a reštrukturalizácie Kongregácie. Na stretnutí sa hovorilo o formovaní redemptoristov a laických partnerov vo vzťahu k Partnerstvu v misii, o duchovnom, pastoračnom a morálno-teologickom formovaní laických misionárov, ako aj o úlohe laických partnerov v apoštolskom pláne. Dôležitou časťou programu bolo stretnutie s rehoľnými bratmi, pátrami, spolupracujúcimi laikmi a s laickými misionármi v Gaia a Porte.

Eric Corsius

Zdroj: www.cssr.news (krátené)

 

Príbuzné články:

Pracovná skupina Partneri v misii sa stretli v Porte (jún 2017)

9. deň kapituly (Partneri v misii a postuláty)

III. Kongres laických misionárov provincie Strednej Ameriky

Robiť veci spoločne

Laickí misionári v zranenom svete (jún 2017)

Sv. Klement Hofbauer a formácia laikov, oblátov

 

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved