Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Formačný deň redemptoristov v Badíne

V utorok 30. apríla 2024 sa v Badíne v Dome Xaver stretli redemptoristi z provincie Bratislava-Praha a z viceprovincie Michalovce na formačnom dni. Prednášajúcimi boli ThLic. Ján Viglaš, morálny teológ a Mgr. Jana Bieščad, PhD., psychologička. Témami prednášok a diskusii boli škrupule sv. Alfonza ako výzvy pre pastoračnú prax, srdce ženy vo sviatosti zmierenia, psychické ťažkosti vo sviatosti zmierenia a duchovnom sprevádzaní a kázusy z bioetiky a manželskej morálky.

Prítomní boli spolubratia z takmer všetkých komunít redemptoristov na Slovensku, v Česku a v Litve. Na záver dňa sa slávila sv. omša, počas ktorej sa v homílii prihovoril viceprovinciál michalovskej viceprovincie o. Miroslav Bujdoš CSsR.

Okrem oficiálneho programu bol priestor aj na neformálne stretnutia a bratské rozhovory pri káve.

br. Ján Kniez CSsR

Foto: o. Maroš Dupnák CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved