Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Sté výročie redemptoristov vo Varšave

(Varšava, Poľsko) Miestna komunita redemptoristov  slávila sté výročie redemptoristov vo Varšave. Oslavy sa konali 16. a 17. júna vo farnosti sv. Klementa Hofbauera vo varšavskej štvrti Wola. Na sympóziu v sobotu 16. júna  pri tejto príležitosti prednášali štyria významní rečníci, ktorí hovorili o rôznych témach. Nasledujúci deň sa konala slávnostná sv. omša.

Sobota 16. júna

15,00 – Sympózium „100 rokov redemptoristov vo Woli“

  1. „Sv. Klement ako predchodca redemptoristov vo Varšave“ – P. A. Owczarski CssR – riaditeľ Inštitútu histórie Kongregácie redemptoristov v Ríme.
  2. „Redemptoristi v medzivojnovom období“ – Marian Sojka, PhD CSsR – Radio Maryja Toruń.
  3. „Redemptoristi a dráma Varšavského povstania“ – P. Prof. UKSW Dr hab. Paweł Mazanka CSsR.
  4. „Karolkowa – dom slobody a solidarity“ – Maria Ochman – NSZZ “Solidarność”, konzultant skupiny KEP pre pastoráciu zdravotnej starostlivosti.

18,30 – otváracia sv. omša, celebroval provinciál Dr Janusz Soka CSsR

20,00 – slávnostný koncert Poľskej kráľovskej opery, na programe boli diela Te Deum a Korunovačná omša v C major od W. A. Mozarta, Ostrobramské litánie III od S. Moniuszka

Nedeľa 17. júna

12,30 – slávnostná sv. omša pri príležitosti 100 rokov redemptoristov vo Woli, hlavný celebrant P. Kazimierz Nycza (TV TRWAM)

14,00 – Stretnutie farského spoločenstva v kláštornej záhrade.

 

Zdroj: cssr.news

Krátený preklad: Jana Badurová

Súvisiace články:

P. Andrzej Wordka, nový prezident AVERO

Nový ctihodný, P. Bernard Łubienski

Medzi väzňami v Dachau boli aj redemptoristi

Počas Varšavského povstania zastrelili 30 redemptoristov

Matka ustavičnej pomoci na poštových známkach v Poľsku

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Kronika noviciátu

Juraj Džama a Stanislav Marcin začali noviciát v Poľsku

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved