Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V nedeľu vyvrcholila obnova o milosrdenstve v Cliftone

V americkom Cliftone 25. septembra vyvrcholila štvordňová misijná obnova pre Slovákov. Trvala od štvrtka. Viedli ju P. Martin Huk a P. Rastislav Dluhý. Pred večernými omšami aj po nich bola možnosť rozhovoru, modlitby a sviatosti zmierenia. Počas troch večerov sa veriaci s misionármi modlili Cestu milosrdenstva. Omše boli v kostole sv. Cyrila a Metoda a v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Veriaci prichádzali z okolia Cliftonu, z dvoch so sebou susediacich štátov New Yorku a New Jersey. Na niektorých misijných obnovách sa zúčastnili aj kňazi, ktorí pôsobia v tejto oblasti.

tlačová správa TKKBS

Obnova v Cliftone Cesta milosrdenstva v CliftoneMartin Huk v CliftoneUSA4CliftonCliftonUSA

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved