Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Kysuckom Novom meste v nedeľu vyvrcholila obnova misií

Pod vedením P. Ivana Flimela prebiehala  od 12. októbra 2016 do 16. októbra 2016 misijná obnova v Kysuckom Novom meste.

Na obnove pomáhali P. Róbert Režný z Podolínca, P. Marcel Kovaľ z Banskej Bystrice a P. Jozef Jackanin z Bratislavy.

DSC_7440
Jackanin Jozef 2
Jackanin 3
Misie KNM p.Filmel
Misie KNM p.Filmel
Misie KNM
Misie KNM
KNM Misie
KNM Misie
KNM Misie
Misie KNM p. Martin Kovaľ
KNM misie
KNM misie
KNM misie
KNM misie
KNM misie
KNM misie

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved