Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Radvaň: nedeľa podpory redemptoristického misionárskeho povolania

Túto nedeľu redemptoristická rodina na celom svete slávila Deň podpory redemptoristického misionárskeho povolania. Generálny predstavený p. Michael Brehl nás vyzval, aby sme tento deň využili „kreatívne a radostne“. Komunita redemptoristov v Banskej Bystrici-Radvani pozvala dvoch bohoslovcov z Bratislavy, Samuela Opálku (1. ročník) a Lukáša Michaloviča (2. ročník), aby tento deň slávili spolu s farským spoločenstvom a Spoločenstvom Shekinah. Na doobedňajších sv. omšiach slúžili naši bohoslovci ako miništranti a v rámci homílií sa Lukáš podelil so svojím svedectvom o tom, ako postupne prijíma a spoznáva svoje povolanie byť redemptoristom-misionárom. Hovoril o tom, ako pochopil, že misie sú prostriedkom, aby sme každému ohlásili, že je milovaný nebeským Otcom, a aby Pán mohol konať v ľudských srdciach svoje dielo.

Spoločenstvo Shekinah

Poobede slávenie pokračovalo dňom Spoločenstva Shekinah. V kaplnke Katolíckeho gymnázia Štefana Moyzesa najprv viedol tichú adoráciu p. Peter Slobodník, predstavený komunity na Radvani. Potom viacerí členovia spoločenstva rozprávali svoje svedectvá z misijných výjazdov na Slovensku a na Ukrajine. P. Jozef Mihok v prednáške hovoril o téme šesťročia, ktorú redemptoristi prijali na XXV. Generálnej kapitule: SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE – SOLIDARITA A MISIA. P. Jozef všetkých vyzval, aby sa ako misionári obrátili od svojich rán k ranám tohto sveta, ktoré sú vlastne ranami samotného Krista. Potom sa odvolal na slová pápeža Františka a jeho výklad slov proroka Joela (3,1), v ktorom svätý otec povedal, že prorocká služba (misia) súčasnej generácie musí vychádzať zo snov „našich starcov“. Starcami našej redemptoristickej rodiny, ktorej súčasťou je Spoločenstvo Shekinah, sú naši svätí zakladatelia, ktorí prijali od Ducha Svätého charizmu ohlasovania hojného vykúpenia: sv. Alfonz, sv. Gerard, sv. Klement, Sv. Ján Neumann. Bohoslovec Lukáš sa aj tu podelil so svojím svedectvom. Stretnutie zavŕšila spoločná modlitba, v ktorej sme prosili o obnovenie nášho misijného poslania.

Príbuzné články:

Radosť byť bratom – redemptoristom (Larry Luan)

Deň podpory redemptoristického misionárskeho povolania

Nedeľa podpory misionárskeho povolania

Duchovná obnova v ukrajinskom Starokonstatynove

Viac o rehoľných bratoch – redemptoristoch nájdete TU.

Viac o slovenských bratoch redemptoristoch, ktorí pôsobili v zahraničí nájdete TU.

Príbeh vietnamského brata Marcela Vana, ktorý je v procese blahorečenia nájdete TU.

Ku kongregácii mám veľkú náklonnosť – biskup Bird

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved