Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Edmund Hipp zvolený za provinciála provincie Viedeň – Mníchov

Provinciálna kapitula provincie Viedeň – Mníchov zvolila 16. januára 2019 nové vedenie na nasledujúce štyri roky. Provinciálom sa stal P. Edmund Hipp, vikárom provincie P. Martin Leitgöb, radcami P. Jens Bartsch, P. Fritz Vystrcil a P. Kazimierz Starzyk. Na kapitule sa zúčastnilo 12 spolubratov, doterajší provinciál P. Alfons Jestl a koordinátor európskych provincií redemptoristov P. Johannes Römelt.
Na kapitule sa diskutovalo o činnosti komunít počas nasledujúcich rokov. Koordinátor európskych provincií P. Johannes Römelt predložil koncept pastoračných priorít na nasledujúce roky. Doterajšie vedenie muselo robiť ťažké rozhodnutia a postaviť základy do budúcnosti. Znižujúci sa počet bratov viedol k zatváraniu komunít, čo je veľmi bolestivý proces.
Novému provinciálovi, jeho vikárovi a radcom prajeme Božie požehnanie do ich ďalšieho pôsobenia.

 

Príbuzné články:

Pred štyrmi rokmi vznikla provincia Viedeň – Mníchov

Kostol Srdca Ježišovho v Innsbrucku bude odovzdaný srbskej pravoslávnej cirkvi

Redemptorista správcom česky hovoriacich katolíkov vo Viedni

Vo Viedni zomrel známy redemptorista, P. Hans Schermann

Sviatok sv. Klementa vo Viedni

Stretnutie s rodinami utečencov a pomocníkmi vo Viedni – Hernals: vďaka a uznanie!

Šiesta mestská púť vo Viedni

Biblická dráma u redemptoristov vo Viedni

Poštová známka ako spomienka na sviatok svätého Klementa vo Viedni

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved