Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Redemptorista správcom česky hovoriacich katolíkov vo Viedni

Páter Dr. Jiří Šindelář CSsR (člen provincie Bratislava-Praha) bol v novembri 2017 ustanovený Rakúskou biskupskou konferenciou na päť rokov za „Národného koordinátora pre duchovnú správu česky hovoriacich katolíkov v Rakúsku“. P. Šindelář je vo Viedni už viac než šesť rokov a patrí ku komunite Maria am Gestade. České spoločenstvá existujú vo viacerých rakúskych mestách. Viedeň má aj vlastné školské centrum (materská škola, základná škola, gymnázium). P. Šindelář sa ujíma tejto funkcie po saleziánovi P. Janovi Horákovi SDB, ktorý bol vedúcim viac než dve desaťročia.

Správu uverejnila Rakúska biskupská konferencia, informáciu prinesie aj časopis Klemensblätter na začiatku marca.

Zdroj: start.redemptoristen.com

Preklad: Jana Badurová

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved