Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vo Viedni zomrel známy redemptorista, P. Hans Schermann

Ráno v nedeľu Najsvätejšej Trojice (27. mája 2018), vo veku 82 rokov zomrel P. Hans Schermann CSsR. Pohreb sa uskutoční v utorok 12. júna o 11:00 hod. na Centrálnom Viedenskom cintoríne.

Páter Hans Schermann sa narodil 10. 06. 1936 v Pilgersdorfe (Rakúsko) ako najstarší z desiatich súrodencov. V roku 1947 vstúpil do juvenátu redemptoristov v Katzelsdorfe nad Litavou, kde v roku 1955 maturoval. V tom istom roku začal noviciát v Mauterne (Štajersko). O šesť rokov neskôr, v roku 1961 bol vysvätený za kňaza.

Jeho predstavení plánovali pre neho cestu učiteľa v Teologickom inštitúte redemptoristov v Mautern, preto ho poslali študovať do Leuven (Belgicko) a Freiburg im Breisgau (Nemecko), aby tam získal doktorát z filozofie. Dizertačnú prácu na tému: Meinong i Husserl. Eine vergleichende Studie, predstavil a obhájil v Leuven v roku 1970. Už od roku 1966 prednášal na Teologickom inštitúte redemptoristov v Mauterne, v Gars am Inn (Nemecko) a na jezuitskej Vysokej škole filozofickej v Mníchove (Nemecko). V rokoch 1973 a 1974 hosťoval ako prednášateľ na Alfonziánskej akadémii v Ríme. V roku 1973 mu zverili formáciu kňazov v innsbruckej diecéze, ktorú viedol až do svojho zvolenia na provinciála v roku 1981.

V rokoch 1969-1981 bol P. Schermann prefektom študentov v Innsbrucku. Do roku 1975 bol súčasne rektorom kláštora redemptoristov. V roku 1981 bol zvolený za provinciála Viedenskej provincie redemptoristov a túto funkciu zastával do roku 1990. Potom sa vrátil do Innsbrucku, kde opäť plnil funkciu prefekta študentov, rektora a tiež bol istý čas  administrátorom farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, navyše bol niekoľko rokov ekonómom domu. Hoci túžil po životnom období, v ktorom by mohol opäť realizovať svoje vedecké a teologické ambície, predstavení mu pridelili funkciu rektora i riaditeľa Exercičného domu v Attnang-Puchheim a neskôr ho opäť požiadali, aby spravoval kláštor v Innsbrucku. Od roku 2008 až do svojej smrti pracoval vo Viedni v kláštore Maria am Gestade ako vikár rektora a rektor kostola.

P. Hans Schermann dlhé roky formoval intelektuálnu a duchovnú orientáciu Viedenskej provincie redemptoristov. Počas mnohých rokov bol prefektom študentov, rektorom a provinciálom. Napriek mnohým zodpovedným funkciám, ktoré plnil, realizoval tiež svoje teologické záujmy. Bol jedným z najlepších znalcov životopisu sv. Alfonza Márie de Liguori a sv. Klementa Márie Hofbauera. Predstavení Kongregácie ho mnohokrát posielali na niekoľkotýždňové kurzy do Indie, Indonézie, Austrálie a na Filipíny, aby tam spolubratom redemptoristom približoval spiritualitu svätých Alfonza a Klementa. Zostane v pamäti ako tichý, skromný a pokorný redemptorista, ktorý je známy ďaleko za hranicami svojej milovanej vlasti.

V utorok, 12. júna 2018 sa s ním rozlúčime o 11:00 hod. na Centrálnom Viedenskom cintoríne a jeho telo uložíme do hrobky redemptoristov. Pohrebná sv. omša bude odslúžená o 14:00 hod. v Kostole Maria am Gestade.

 

Redemptoristi z kláštora Maria am Gestade spolu s príbuznými a rodinou.

Preklad: Viktor Mišuth CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved