Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stretnutie s rodinami utečencov a pomocníkmi vo Viedni – Hernals: vďaka a uznanie!

Biskup Helmut Krätzl (Viedeň) v rámci svojej vizitácie farnosti Panny Márie navštívil aj utečencov zo Sýrie a Iraku, o ktorých sa stará farnosť a kláštor.

Na konci svojej biskupskej vizitácie dekanátu Hernals, sa svätiaci biskup Dr. Helmut Krätzl zúčastnil stretnutia s utečencami zo Sýrie a Iraku, o ktorých sa starajú pracovníci farnosti Panny Márie. Farnosť majú v správe redemptoristi (čiastočne už od roku 2015). Na stretnutie pri káve a koláčoch (28. októbra) prišlo necelých 50 osôb.

Svätá omša s biskupom Helmutom a návšteva farskej kaviarne farnosti Panny Márie (8. Okt.)

Biskup Krätzl poďakoval tímu „Útulku farnosti Panny Márie“ za ich skvelú prácu, pomoc a „patronát“ nad týmito ľuďmi, ktorí utiekli do Rakúska. Biskup Krätzl vo svojom príhovore poukázal na to, že Katolícka cirkev sa po Druhom vatikánskom koncile (1962-1965) otvorila všetkým náboženstvám; „Ako deti Božie máme za Otca toho istého Boha!“ Biskup zdôraznil a všimol si aj jedinečnosť práce s utečencami vo farnosti, „pretože každú nedeľu sú do farskej kaviarne pozvané aj moslimské rodiny, kam aj prichádzajú. Také niečo som nikde nevidel; všade o tom rozprávam! Ďakujem aj redemptoristom za ich podporu!“

V súčasnosti sa obec stará o necelých štyridsať utečencov (rodiny s deťmi aj jednotlivcov). Viaceré rodiny dostali cez farnosť alebo kláštor redemptoristov aj byty; niektoré deti navštevujú materskú školu farnosti Panny Márie. K ich starostlivosti patria pravidelné návštevy, kurzy nemeckého jazyka, doprovod na úrady, výlety, ako aj finančná podpora. Utečenci sú z veľkej časti moslimovia, ale k podpornej skupine patria aj viacerí kresťania zo Sýrie.

„Vinou pomalej práce úradov, niektorí, o ktorých sa staráme, ešte nedostali ani vízum ani dočasné povolenie, čo sťažuje nevyhnutnú integráciu,“ tak znie vyjadrenie z farnosti.

V decembri začína vo farnosti Panny Márie nová dobročinná akcia, aj „benefičný obed“ (s arabskou kuchyňou) pre všetkých podporovateľov, záujemcov a priateľov: v nedeľu 10. decembra (druhá adventná nedeľa), o 12,00 hod.

Uvítanie biskupa Helmuta Krätzla v sieni Klementa Hofbauera
Rozhovor pri stole

Autor fotografií: Hannes Kratochvil (farnosť Panny Márie)

Zdroj:start.redemptoristen.com

Preklad: Jana Badurová

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved