Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Modlitebné stretnutie vo farnosti Ducha Svätého v Leviciach

V nedeľu Najsvätejšej Trojice 11. 6. 2017 viedlo spoločenstvo laikov pri redemptoristoch – Shekinah z Banskej Bystrice modlitebné stretnutie vo farnosti Ducha Svätého v Leviciach. Na začiatku bola modlitba chvál, potom pokračoval páter Jozef Mihok CSsR s príhovorom na tému „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali v hojnosti“ Jn 10,10. Viacerí členovia spoločenstva sa podelili so svojím svedectvom o tom, ako spoznali živého Krista a ako to zmenilo ich životy. Pomocou scénky znázornili, že Ježiš je ten, ktorý „stojí pri dverách a klope“, a je na každom z nás, či ho prijmeme alebo odmietneme. Modlitebné stretnutie bolo ukončené eucharistickou adoráciou. Členovia spoločenstva Shekinah sú vďační za pozvanie ako aj vrelé prijatie, ktorého sa im v Leviciach dostalo.

Príbuzné články:

Relácia o redemptoristoch a spoločenstve Shekinah v Banskej Bystrici

P. Mihok vystúpil s príspevkom na kolokviu o nových komunitách v Badíne (2017)

Shekinah v Sebedraží (máj 2017)

Shekinah v Sučanoch (apríl 2017)

Shekinah v Pliešovciach (apríl 2017)

Objav Krista v Radvani (feb-apríl 2017)

P. Mihok s tímom na Ukrajine
Shekinah na misiách v Detve

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved