DomovNovinkyRedemptoristi na Slovensku a v ČecháchModlitebné stretnutie vo farnosti Ducha Svätého v Leviciach

Modlitebné stretnutie vo farnosti Ducha Svätého v Leviciach

V nedeľu Najsvätejšej Trojice 11. 6. 2017 viedlo spoločenstvo laikov pri redemptoristoch – Shekinah z Banskej Bystrice modlitebné stretnutie vo farnosti Ducha Svätého v Leviciach. Na začiatku bola modlitba chvál, potom pokračoval páter Jozef Mihok CSsR s príhovorom na tému “Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali v hojnosti” Jn 10,10. Viacerí členovia spoločenstva sa podelili so svojím svedectvom o tom, ako spoznali živého Krista a ako to zmenilo ich životy. Pomocou scénky znázornili, že Ježiš je ten, ktorý “stojí pri dverách a klope”, a je na každom z nás, či ho prijmeme alebo odmietneme. Modlitebné stretnutie bolo ukončené eucharistickou adoráciou. Členovia spoločenstva Shekinah sú vďační za pozvanie ako aj vrelé prijatie, ktorého sa im v Leviciach dostalo.

Príbuzné články:

Relácia o redemptoristoch a spoločenstve Shekinah v Banskej Bystrici

P. Mihok vystúpil s príspevkom na kolokviu o nových komunitách v Badíne (2017)

Shekinah v Sebedraží (máj 2017)

Shekinah v Sučanoch (apríl 2017)

Shekinah v Pliešovciach (apríl 2017)

Objav Krista v Radvani (feb-apríl 2017)

gabriela.kalafusova@hotmail.com