Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misijný výjazd v Bobrovci

Členovia spoločenstva laikov pri redemptoristoch – Shekinah z Banskej Bystrice spolu s pátrami Jozefom Mihokom a Petrom Slobodníkom viedli misijný výjazd vo farnosti Bobrovec. O tom, ako to prebiehalo, píše Ján Gyulai:

V sobotu, 3.novembra 2018 sme išli ako spoločenstvo slúžiť na misijný výjazd do Bobrovca. Program sa začal o 14:00 v miestnom kostole sv. Juraja. Program bol rozdelený do dvoch častí a v prestávke sme sa v rámci dušičkového obdobia išli pomodliť na cintorín. Slúžili sme slovom, hudbou, scénkami, svedectvami. Počas druhej časti programu bola adorácia a celý program vyvrcholil o 18:00 hod. svätou omšou. Pán prišiel počas programu ako súcitný záchranca, ktorý nás vyhľadáva a nachádza v našom „meste hanby“ a darúva nám milosrdenstvo. Viacerí účastníci nám po omši zdieľajú svoju spokojnosť a radosť zo stretnutia s ním. Odchádzame naplnení vedomím, že Boh sa tu oslávil a bdel nad nami.

Autor: Ján Gyulai

 

Príbuzné články:

Rodinné chvály v Radvani

Duchovná obnova v ukrajinskom Starokonstatynove

P. Mihok a jeho tím viedli obnovu na Ukrajine

Duchovná obnova pre farnosť v Kazachstane

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved