Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Advent s P. Viktorom Mišuthom: štvrtý týždeň

Skutočný zmysel Vianoc

Ak by dnes kňaz, ktorý káže Božie slovo, mal prístroj na čítanie myšlienok poslucháčov, čo by mohol objaviť? Určite by sa dozvedel, koľkí z nich už myslia na Štedrú večeru. Vianoce sú predo dvermi! A tu ešte treba dopiecť kapra a vianočný stromček ešte nesvieti. Zaujímalo by ma tiež, či prídu všetci načas domov, lebo ocko s bratom sľúbili, že na Štedrý večer prídu zo zahraničia. Alebo možno, že dary sú príliš skromné? Bude dcéra spokojná z novej stavebnice Lego a poteší syna ďalšia počítačová hra?

Kňaz sa nebude čudovať, ak pri čítaní myšlienok veriacich opakovane natrafí na obavy, či kazateľ nebude dnes príliš dlho hovoriť. Ešte toľko vecí nás dnes čaká…

V celom tomto predvianočnom zmätku, aký máme v hlave, nás Božie slovo prenáša do Nazareta. Náhle dostávame trochu času a môžeme si pokojne vydýchnuť, lebo Vianoce nebudú tak skoro, ale až o deväť mesiacov. Bolo to dnes, keď anjel oznámil Márii, k čomu ju povoláva Boh a ona počala z Ducha Svätého. Od tejto chvíle sa ešte toľko toho udeje. Mária sa vydá k Alžbete, Jozef začuje vo sne hlas anjela, narodí sa Ján a jeho otec Zachariáš bude dobrorečiť Bohu za jeho vernosť pri plnení zasľúbení, ktoré kedysi odovzdal ľuďom prostredníctvom prorokov.

A teraz sa deje niečo výnimočné, lebo toto je splnenie Izaiášovho proroctva: Hľa, panna počne a porodí syna. Ide o príchod Božieho Syna na svet v ľudskom tele. Panna Mária sa podriaďuje pôsobeniu Ducha Svätého. Človek, ktorého život sa začína v jej lone, prijíma telo z Panny Márie, hoci je večným Synom Boha Otca, druhou osobou Najsvätejšej Trojice. Dieťa, ktoré sa počalo v lone Panny Márie, je pravý človek, hoci prichádza z výsosti, zo samotného neba.

Je niečo dôležitejšie, ako to, čo sa stalo v Nazarete? Na čo by sme dnes čakali, keby Boh neposlal anjela k Panne Márii a nebolo by ňou vyslovené ‚nech sa mi stane‚ ako odpoveď na povolanie byť Matkou Božieho Syna? Vtedy, vo chvíli zvestovania, sa začínajú dejiny Vianoc. Keby Mária nepočala z Ducha Svätého, nebol by pôrod v betlehemskej maštali, zvláštna žiara na oblohe a ani anjelské hlasy zvestujúce pastierom veľkú radosť. Ale nebol by tiež vianočný stromček, štedrovečerný stôl, vianočné jedlá a dojímavé priania.

Božie slovo očisťuje naše myšlienky od toho, čo môže byť a je ľudsky dôležité, ale vo vzťahu k tajomstvu vtelenia Božieho Syna zostáva druhoradé. Upriamuje našu pozornosť nie na to, čo sme už urobili a možno ešte máme urobiť, ale na to, čo Boh pre nás robí, keď sa nám zjavuje vo svojom Synovi.

Božie slovo nám ukazuje skutočný zmysel nášho slávenia Vianoc. Odhaľuje nám nevyslovené tajomstvo, ktoré Mária uchovávala vo svojom srdci deväť mesiacov. Je to tajomstvo Boha, ktorý sa stane človekom, aby zachránil každého z nás, čiže vzal na seba všetko zlo, ktoré nás utláča a zotročuje.

Božie slovo, ktoré dnes počujeme, nás učí správnemu prežívaniu tajomstva Vianoc. Ukazuje nám totiž Máriu a jej vieru. Mária sa úplne odovzdáva Bohu, preto otvára svoje srdce na pôsobenie Ducha Svätého. Každý, kto ako ona bezhranične dôveruje Božej láske, prijíma Ježiša a žije jeho božský život. Vtedy aj Duch Svätý dáva podobu jeho myšlienkam, slovám a skutkom a robí ho podobným Ježišovi.

Či nie preto prichádza Ježiš na svet, aby sme sa stali Božími deťmi? Nie je to v týchto dňoch to najdôležitejšie? A ako ľahko sa to dá prehliadnuť, zvlášť v týchto dňoch, keď pre mnohých sú vianočné sviatky obchodom, konzumizmom a zábavou.

Pred nami máme Štedrý večer a po ňom sviatočné (vianočné) dni. Je dobré, že sme sa premýšľali o tom, ako urobiť radosť našim blízkym. Je dobré, že nám záleží na tom, aby naše vianočné stretnutia pri stole sprevádzala vzájomná dobroprajnosť a radosť. Nezabudnime však na to najdôležitejšie – Boží Syn prichádza na svet, aby povýšil človeka. Keď zaklope na naše srdcia, otvorme ich s vierou, ako to urobila Mária na hlas anjela. Nech si v nich Ježiš pôsobením Ducha Svätého nájde miesto a navždy v nás žije!

P. Viktor Mišuth CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved