Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Rodinné chvály v Radvani

V Banskej Bystrici v Radvani sa na Rodinných chválach každý mesiac stretávajú rodiny, aby sa spolu aj takýmto spôsobom stretli s Ježišom. Rodinné chvály organizuje Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch – Shekinah.

Prinášame vám reportáž z októbrových rodinných chvál:

„Vcháaaadza Kráľ, vcháaadza Kráááľ, aleluuuja, vcháaadza Kráááľ!…“ – táto pieseň mi ešte dlho po skončení októbrových rodinných chvál znela mysľou. Dnes naozaj vchádzal Kráľ a my sme sa tešili vo vedomí, že sme jeho kráľovské deti. Deti si v aute obzerajú na rukách kráľovské prstene a vo mne ešte dlho „po“ doznievajú zážitky zo stretnutia…

Aké bolo?

Stúpajúc v jednotke na Hôrku premietam hlavou… Koľko dnes príde ľudí? Čo Pán dnes pre nás pripraví? Spiaceho Miška ukladám do improvizovanej postieľky za spovedeľnicou a čakám na ďalšie povely. Teraz vidím a som vďačný Pánovi, že nám umožnil a nás uschopnil prísť skôr. Časová rezerva je pretavená do pokojných inštrukcií od vedúcich chvál a prítomnosť ochotného otca Petra Kvetana len pridáva spokojnosť k posledným minútam príprav. Otáčame kráľovské kreslo smerom ku Kráľovi, ktorý na nás s láskou hľadí z bohostánku… Hudobníci sa spolu ladia a aj my pomaly ladíme na frekvenciu Ducha Svätého… Pane osláv sa v tomto zhromaždení!

Po spoločnej modlitbe odhodlane vykročíme a nechávame sa viesť.

Najprv Peťove úvodné slovo. Dobre vystihuje tie podstatné veci, o čom rodinné chvály sú a o čo sa snažíme. Pozýva aj rodičov. Škoda, že ho nie je dobre rozumieť cez mikrofón… Aspoň tu vpredu nie. Ešte to technicky doladíme… „Hľaďte na mňa a budete žiariť…“ Hľadíme. A neprestávame čudovať, ako sa postupne zapĺňa kostol.

Zaznieva prvá pieseň. Ty si Pánom, Ty si králom… óoo Kráľom je Boh! Marianka si berie sprievodné slovo a pripravuje deti na to, čo ich dnes čaká… Príde vzácny hosť! A nie hocijaký! Zaodeje nás do kráľovského rúcha, dá nám na hlavu korunu, na ruku prsteň… Úvodná pieseň zaznieva ešte raz…

Prichádza kráľov posol – páter Peter. Deti po jednom prichádzajú ku trónu. Tie bojazlivejšie berú na kolená rodičia. Každé dostáva na chvíľu plášť, kráľovskú korunu a prsteň. Ide to celkom svižne napriek tomu, že detí je okolo päťdesiat. A keď si ešte aj malý Paľko s Tobíkom nájdu úlohu kráľovských strážcov s drevenými mečmi je nám zainteresovaným jasné, že tu niekto bdie nad nami a koná… Počas toho znie pieseň: Príííď Tvoje kráľovstvo, príííď medzi nááás!

A teraz už prichádza naozaj Kráľ, vzácny hosť, ktorý nám, rodinám, účastníkom, chce žehnať. Rodiny postupne predstupujú pred Jeho tvár. Vchááádza Kráľ, vchááádza Kráľ, aleluuuja, vchádza Kráááľ. Cítime modlitby a podporu tých, ktorí sa zapojili, mysleli, prihovárali. Pán nám zase ukazuje, aké je to iné, keď nejdeme z vlastných síl. On sa stará o úspech. On v nás dobre dielo dokončí!

Ešte aj evergreen „Vyvyšujem Teba Pane“ znie akosi inak… Kráľ sa ujal svojej veľkej moci. A my mu už tradične na záver jedným hlasom voláme: Raz, dva, tri…. JEŽÍŠ! Po požehnaní odchádzame v mene Božom.

Hudobný tím si dáva ešte krátke zhodnotenie, čo bolo dobré a čo sa dá ešte zlepšiť. Spokojní odchádzame, vo vzduchu cítiť odhodlanie a povzbudenie do ďalších spoločných akcií.

Nič. Tak žime ako kráľovské deti a nechajme Kráľa vchádzať do našich všedných dní.

Autor: Ján Gyulai

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved