Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Milosrdenstvo pre tých, čo sú na okraji – brat Hektor Boschini

Dnes si pripomíname výročie narodenia (25. marca 1928) Božieho sluhu brata Hektora Boschiniho. Brat Hektor, ako ho v Miláne volali, zomrel v roku 2004 a v roku 2013 Lombardská biskupská konferencia začala diecéznu fázu procesu jeho blahorečenia, a tým mu bol priznaný titul Boží sluha. Ponúkame vám úryvok z našej knihy Svätci v milosrdenstve (s. 51):

Laický brat Rádu svätého Kamila v severotalianskom Miláne zasvätil svoj život ľuďom na okraji spoločnosti: bezdomovcom, žobrákom, starnúcim prostitútkam, alkoholikom a drogovo závislým. Najprv ich stretal na uliciach a snažil sa im poskytnúť toľko útechy, koľko sa len dalo. No už čoskoro zistil, že to nestačí. A tak sa usiloval zabezpečiť im stabilné ubytovanie: zariadil dva veľké neobývané sklady pod železničnou stanicou. Niektorí Milánčania tento útulok nazývali Katedrála brata Hektora.

Odvtedy chodil nepretržite celé noci po uliciach a uličkách Milána, zastavoval každého bezdomovca oblečeného v starých handrách a vľúdne týchto ľudí pozýval do svojho útulku slovami: „Poď so mnou.“ A keďže sa zväčšoval počet „hostí“, ktorí potrebovali osobitné ubytovanie, brat Hektor svoje útulky rozšíril a založil nové centrá, a to dokonca aj v zahraničí. Raz šiel až do Kolumbie, aby založil dom pre deti žijúce na ulici. Tamojší ľudia o ňom neskôr povedali:

Bol svätcom, ktorý žil súčasne vo viacerých dejinných obdobiach. Bol bojovníkom bez pozemských zbraní – ako svätci minulosti –, ktorý si úsmevom a silou viery našiel cestu k ľuďom zúfalým, ba aj k tým najnebezpečnejším. No bol zároveň človekom súčasnosti, ktorý dokázal používať počítač a mobil.

Ktosi iný ho zas nazval „mystikom, ktorý je tvrdý ako robotník“.

Foto: www.avvenire.it

Príbuzné články:

Blahoslavený Titus Brandsma – silný a milosrdný „otec“

Svätý Hieronym Emiliani – patrón sirôt a opustenej mládeže

Svätý Peter Claver, kňaz, jezuita, misionár

Svätý Damián de Veuster

Svätá Alžbeta Uhorská – Bohatstvo v službách chudoby

Svätý Vincent de Paul

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved