Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svätý Hieronym Emiliani – patrón sirôt a opustenej mládeže

Dnes pripadá spomienka na svätého Hieronyma Emilianiho. Ponúkame vám úryvok z knihy Svätci v milosrdenstve o tomto svätom, ktorý je univerzálnym patrónom sirôt a opustenej mládeže.

Svätý Hieronym Emiliani (1481 – 1537)

Svätý Hieronym Emiliani nie je veľmi známy. Cirkev mu však dala výnimočný titul: Univerzálny patrón sirôt a opustenej mládeže. Bol benátskym šľachticom. Žil v čas, keď jeho rodné mesto i celú Európu ničili hlad a mor. Namiesto toho, aby Hieronym využil svoje šľachtické postavenie a výhodný spoločenský status, započúval sa do „nekonečného náreku chudobných“, v ktorom rozpoznal dar „ľúbeznej Božej príležitosti“ dať už konečne ukrižovanému Ježišovi všetko, čo má.

Počas nasledujúcich dní predal všetky svoje gobelíny, koberce a strieborný riad s príbormi. Počas dňa míňal peniaze, ktoré zarobil, a používal ich na to, aby pomohol čo najväčšiemu počtu chudobných. Cez noc zas prechádzal ulicami mesta, zbieral chorých a pochovával telá, ktoré našiel v benátskych uličkách.

Časom sa okolo neho zhromaždilo niekoľko stoviek detí bez domova. Stali sa akoby jeho veľkou rodinou. Okrem finančných prostriedkov im zabezpečil učňovských majstrov a triedy, v ktorých sa mohli učiť. Tu ich voviedol do dôstojného života práce. Vytvoril tak školu umení a remesiel, ktorá využívala výchovnú metódu známu ako „účasť a zdieľaná zodpovednosť“. Piliermi školy boli: modlitba, dobročinná láska a práca.

Medzi svojimi priateľmi bol známy ako „Boží tulák“ alebo „pútnik lásky“. Hoci bol Hieronym laik, prijímal v priebehu rokov za svojich spolupracovník aj kňazov. Tí si ho ctili ako otca, učiteľa a duchovného vodcu. Napokon založil rehoľný rád známy ako Spoločnosť služobníkov chudobných.

Knihu Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla v našom vydavateľstve si môžete objednať na slovo@smn.sk.

Foto: 365rosaries.blogspot.sk

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved