Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svätý Peter Claver: Na misii milosrdenstva k tým, čo sú ďaleko

8. septembra si pripomíname výročie úmrtia a 9. septembra sviatok jezuitu, patróna Kolumbie a misií ľudí čiernej pleti, sv. Petra Clavera. Ponúkame vám článok o tomto svätcovi z knihy Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovo medzi nami.

Peter Claver (1581 – 1654) si už ako mladý jezuitský študent v španielskom meste Palma de Mallorca vypočul pozvanie starého vrátnika jeho komunity. Ten mladému Petrovi rozprával o tom, čo sa deje v Novom svete: „Aj duše Indiánov majú nekonečnú cenu; ich cena je totiž rovnaká, je to cena Kristovej krvi… Choď k Indiánom a získaj všetky tie stratené duše.“

Peter teda svojich predstavených poprosil o dovolenie ísť do Cartageny v Kolumbii. Do tamojšieho mestského prístavu prichádzali každý mesiac otrokárske lode s tisíckami otrokov. Aj keď sa Peter neuchýlil k nejakej sociálnej alebo politickej činnosti, predsa sa hneď rozhodol, že bude týmto úbohým otrokom slúžiť. Predstavoval sa ako „večný otrok čiernych ľudí“ a pracoval na tom, aby im dal dôstojnosť, o akej ani nesnívali: pocit, že sú milovaní.

Peter sa okamžite pokúšal poskytnúť každému otrokovi, ktorého stretol, všemožnú pomoc. Žobraním sa im usiloval zabezpečiť základné pohodlie a naplniť ich základné potreby. Potom im začal dávať mimoriadne katechézy, pričom začal s tými, ktorí boli na pokraji smrti. Využíval veľké plagáty, ktoré osobne namaľoval žiarivými farbami. Na nich opisoval život a milosrdenstvo ukrižovaného Ježiša. Peter podobne využíval aj ilustrované nástenky, prostredníctvom ktorých približoval evanjelium, vysvetľoval pravdy kresťanskej viery a učil prikázania. A Peter bol presvedčený, že sa dotkol ich sŕdc. Videl totiž, ako títo úbohí čierni otroci od slova do slova ustavične, s dojatím a s plačom opakovali slová, ktoré ich naučil: „Ježišu Kriste, Synu Boží, ty si mojím otcom, mojou matkou a celým mojím dobrom. Veľmi ťa milujem a nesmierne ľutujem, že som ťa urazil. Pane, veľmi, veľmi, veľmi ťa milujem.“

Časom sa Peter Claver naučil hovoriť rôznymi dialektmi a zhromaždil okolo seba veľký počet katechétov. Napokon bol vyhlásený za patróna misií ľudí čiernej pleti.

Foto: jesuit.org.uk

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved