Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vydavateľstvo redemptoristov ponúka zbierku kníh o milosrdenstve

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie vydala príručky, ktoré boli pomôckou pri lepšom prežívaní mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Sedem z nich vydali redemptoristi v slovenskom preklade. Jednou z publikácií je kniha Svätci v milosrdenstve, ktorú veľmi odporúčame.

Podobenstvá milosrdenstva nás pozývajú vnímať ich novým spôsobom, rozpoznaním seba samých v príbehoch. Titul Svätí v milosrdenstve obsahuje príbehy 27 svätých, blahoslavených a ctihodných, ktorí vydali svedectvo o viere nielen prostredníctvom skutkov milosrdenstva, ale aj životom v Božom milosrdenstve. Ďalších päť titulov nesie názvy: Žalmy milosrdenstva, Skutky milosrdenstva, Spoveď: sviatosť milosrdenstva, Cirkevní otcovia o milosrdenstve a Pápeži o milosrdenstve.

Záujemcovia o všetkých 7 brožúr si tieto tituly môžu objednať jednotlivo alebo spolu (na adrese slovo@smn).
Všetky brožúry sú  vo formáte A5 a majú 88 strán. U redemptoristov sa dajú objednať sa adrese slovo@smn.sk za jednotnú cenu 2,60 €.
Informovala o tom aj TKKBS: www.tkkbs.sk

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved